Skip to main content

Nyhetsarkiv

Butikerna firar 10 år med nya förmåner

 450

I onsdags firade Butikerna sitt 10-årsjubileum med ett enklare mingel på mässan Butiksleverantör tillsammans med några av sina samarbetsparters. Man hade också ordnat en föreläsning om ett angeläget ärende, nämligen företags- och ID-kapningar.

- Säkerhetsfrågorna har alltid varit viktiga för oss, sager Bengt Hedlund, vd.

Samarbetsorganisationen Butikerna bildades den 21 mars 2005 genom ett initiativ från ett antal branschorganisationer. Genom att arbeta tillsammans och förhandla tillsammans kunde man avsevärt förbättra sina medlemmars villkor.

Butikernas huvudsakliga roll är att stärka branschorganisationerna och därmed medlemsföretagen när det gäller opinionsbildning, säkerhets- och trygghetsfrågor samt medlemsförmåner.

- De rena branschfrågorna arbetar respektive branschorganisation med, precis som tidigare. Butikerna har ingen anställd personal utan nyttjar samarbetet mellan de i dag sju organisationernas personal. Vissa tjänster köps in såsom ledning, ekonomiredovisning, medlemsrådgivning i arbetsrätt och informationsarbete men i huvudsak sker samarbetet med ett "givande och tagande", förklarar Bengt Hedlund som också är vd i Svensk Servicehandel & Fast Food.

Under de tio åren har antalet anslutna organisationer varierat lite bade på grund av nedläggningar och sammanslagningar samtidigt som det kommit till nya. Idag är medlemmarna följande sju branschorganisationer som tillsammans represneterar cirka 4000 handlare.

  • Lek och Babybranschen
  • Cykel Motor och Sportfackhandlarna
  • Sveriges bagare och konditorer
  • Zoobranschens Riksförbund
  • Svensk Servicehandel & Fast Food
  • Sveriges Bowlinghallars Förbund
  • Sveriges Antikvariathandlare

Man för just nu diskussioner med en organization som kan komma att bli den åttonde. Det finns också ett mindre antal direktanslutna handlare.

Säkerhets- och trygghetsfrågor är prioriterade områden för Butikerna, liksom opinionsbildning.

- De säkerhetsfrågor våra medlemmar ställs inför skiljer sig ofta från de frågor som är vanliga i större butiker. Därför samarbetar vi med Adapt AB och Niklas Sundin som fungerar som vår säkerhetschef. Förutom medlemskontakterna så arbetar Niklas hos oss några timmar i veckan och deltar på våra vd-möten, säger Bengt Hedlund och pekar på det viktiga opinionsbildande arbetet.

- Med små medel har vi sakta byggt upp en liten organisation som lyckats göra sig hörd i flera frågor. Vi är också är permanent medlem av Riksbankens Kontanthanteringsråd.
Bengt Hedlund menar att Butikerna lyckats med att skapa många riktigt bra medlemsförmåner. Storleken har gjort att man är en intressant samarbetspartner samtidigt som småföretagarprofilen lockat många partners.

- 2008 inleddes med att vi tecknade ett nytt banbrytande kortavtal med PBS International (nu Teller Sweden AB) och det på en prisnivå som var ytterligare cirka 30 procent lägre än vårt tidigare avtal med Nordea. Vi har sänkt prisnivån två ganger under våra aktiva år, säger Bengt Hedlund.

Andra återkommande aktiviteter är Butikernas Nyhetsbrev var fjortonde dag, pressmeddelanden och debattartiklar. Hemsida och sociala medier är också ställen där Butikerna syns och hörs för handlarnas bästa.

- I slutet av 2010 inledde vi ett samarbete med Företagarna för att ytterligare förbättra organisationernas möjlighet att påverka opinion, myndigheter och politiker bland annat genom Företagarnas nätverk av 200 riksdagsledamöter och deras stora interna presstjänst.

- Vi är ständigt aktiva för att hitta nya förmåner och förbättra de gamla. Just nu har vi minst två spänannde saker på gang. Vårt mål är att den enskilda handlaren ska få den bästa servicen och de bästa förmånerna som går att få, avslutar Bengt Hedlund.