Skip to main content

Nyhetsarkiv

Leksaker på nya frimärken

PostNord gav den 26 mars ut nya frimärken och glädjande är att se årets Europa-frimärken vilka har leksaker som motiv. Övriga är med arkeologiska fynd i guld, silver och brons från yngre järnåldern och vikingatiden. Tematbin och biskötsel är också uppmärksammat.

Varje år ges Europa-frimärken ut i organisationen Posteurops medlemsländer. Posteurop bestämmer temat, och varje land gör sedan en egen tolkning. Årets tema är äldre leksaker. De svenska frimärkena visar ett flygplan i gjutjärn, tillverkat någon gång på 1920- eller 1930-talet av firma Skoglund & Olson, en häst i plåt från 1910-talet, sannolikt från Enköpings Leksaksfabrik, och en träåsna tillverkad av Brio på 1950-talet.

Miniarket med frimärkena har utformats av Eva Wilsson efter fotografier av Per Myrehed. Gravör: Lars Sjööblom. Tryckning har skett i kombination ståltryck och offset och förpackningen är miniark med två frimärken. Valören är 14 kronor, för utrikes hälsningar och brev eller inrikes försändelser upp till 100 gram.