Skip to main content

Nyhetsarkiv

Låg prismedvetenhet trots stora prisskillnader på receptfria läkemedel

HUI Research har genomfört en prisundersökning omfattande 50 av de 300 mest sålda receptfria läkemedlen i Sverige. Resultatet visar att det finns stor anledning för konsumenter att jämföra priser mellan olika apotek inför köp. Apoteksaktören med det högsta priset var i genomsnitt 38 procent dyrare än det billigaste apoteket. Samtidigt angav endast 30 procent av respondenterna i studiens konsumentundersökning att de gjorde en prisjämförelse mellan olika butiker före sitt senaste inköp av ett receptfritt läkemedel.

HUI Research har kartlagt prisspridningen på 50 receptfria läkemedel i apotekshandeln. De apoteksföretag som ingick i prisstudien var; Apotea, Apotek Hjärtat, Apoteket AB, Apoteksgruppen, Cura apoteket, Kronans Apotek och LloydsApotek. Resultatet från prisstudien visar att apoteksföretaget med det högsta priset i genomsnitt var 38 procent dyrare än det billigaste apoteket. Störst prisskillnad uppmättes för det receptfria läkemedlet Behepan, för vilket den procentuella differensen mellan högsta och lägsta pris var 167 procent.

Studien kom också fram till att det fanns ett statistiskt signifikant samband mellan prisspridning och salufört pris. Detta samband visade sig vara negativt, det vill säga den procentuella skillnaden mellan det lägsta och högsta priset på apoteksmarknaden minskade i takt med att priset på en receptfri vara ökade. I prisintervallet 23-49 kronor var exempelvis den genomsnittliga prisdifferensen 55 procent mellan det lägsta och högsta priset på apoteksmarknaden. För den prismedvetna konsumenten är det alltså av extra stor vikt att jämföra priser även vid köp av mindre kapitalintensiva receptfria läkemedel.

Trots att prisstudien påvisade stora skillnader vad gäller prissättningen på identiska receptfria läkemedel är inte priset en högt prioriterad fråga för konsumenterna. Endast 16 procent av respondenterna i konsumentstudien angav att priset är viktigt när de ska handla receptfria läkemedel. Andelen respondenter som gjort en prisjämförelse mellan olika butiker före sitt senaste inköp av receptfria läkemedel var också låg i relation till andra varor och uppgick till 30 procent. För exempelvis hemelektronikvaror uppgav hela 85 procent av respondenterna att de jämfört priser före sitt senaste inköp. Konsumentstudien visade också att 49 procent av respondenterna upplever att det är svårt eller mycket svårt att jämföra priser mellan apoteksföretagen.

– Konsumenternas prismedvetenhet i apotekshandeln skiljer sig kraftigt mot andra branscher. Sannolikt tror många att likriktningen från monopoltiden lever kvar, trots att marknaden avreglerades för fem år sedan och det idag är stora prisskillnader på receptfria läkemedel. Men tiden börjar mogna för mer konsumentmakt även i apotekshandeln, i takt med fler apoteksaktörer på nätet och ökad transparens, säger Lena Larsson, vd på HUI Research.

Om undersökningen:
Konsumentstudien genomfördes under februari månad 2015 och baseras på ett riksrepresentativt urval om 1 000 respondenter. Prisundersökningen genomfördes under april månad 2015. Totalt ingick 50 varor i prisstudien (se bilaga). Dessa 50 varor omsatte drygt 843 miljoner kronor under 2014. Studiens uppdragsgivare är apoteksföretaget Apotea.