Skip to main content

Nyhetsarkiv

Convenience-organisation förstärker styrelsen för att få branschen att växa

Vid Svensk Servicehandel & Fast Foods stämma nyligen valdes två nya branschaktörer in i styrelsen: Eva Pettersson, vd i Axfood Närlivs samt Magnus Carlsson, vd i Reitan Convenience Sweden.
- Det är en förstärkning som gör att vi snabbare kan dubblera branschens försäljning, ett mål som satts upp av Convenience Stores Sweden, säger omvalde ordföranden Ragnar Landin.

- Vår bransch har flera utmaningar och möjligheter som bäst hanteras gemensamt. Genom att samla vår kraft kan vi nå längre. I mitt nya uppdrag vill jag aktivt arbeta för att vi fortsatt hittar lösningar som utvecklar servicehandeln, säger Eva Pettersson.

Magnus Carlssons förväntan är att tillsammans med övriga styrelseledamöter driva frågor som är viktiga för alla lokala småföretagare så att man tillsammans skall bli ännu bättre.

- Convenience är en megatrend i samhället, och där har vi alla en viktig roll att spela. Den moderna människan i framförallt storstadsområdena har brist på tid, och servicehandelsbutikerna hjälper till att spara tid, i allt från en snabb kaffe och en chockladbit för blodsockerfall, via att betala räkningar och hämta ut paket till att snabbt kunna lämna in tipset. Därför är det är kul att få förtroendet att vara med att driva convenience-marknaden framåt.

Svensk Servicehandel & Fast Food tog för fyra år sedan initiativet till att bilda Convenience Stores Sweden, en sammanslutning av branschorganisationer, kedjor, grossister och leverantörer. Det är här som målet fördubblad omsättning inom sex år sattes upp.

- Det arbetet har lett till större kunskaper om konsumenternas beteende och önskemål samtidigt som ett konkret utvecklingsarbete pågår, säger Bengt Hedlund, vd i Svensk Servicehandel & Fast Food och samordnare i Convenience Stores Sweden.

Styrelsen i den 107 år gamla branschorganisationen har under senare år successivt kommit att innefatta aktörer från olika håll i branschen. Ragnar Landin, vd i Picadeli AB, arbetade tidigare inom Axfood Närlivs. Fram till i går ingick även Peter Feledy från Menigo Foodservice i styrelsen. Peter har dock lämnat branschen för ett nytt jobb.

- Eva och Magnus representerar två tunga branschaktörer och deras kunskaper och kontaktnät kommer att betyda mycket för vår fortsatta utveckling, säger Ragnar Landin som menar att just blandningen av handlare, kedjor och grossister är avgörande för att nå målet ökad försäljning.