Skip to main content

Nyhetsarkiv

Bröd kan vara lösningen till ett bättre klimat

Aldrig förr har vi svenskar varit så medvetna om vad vi konsumerar. Vi följer trenddieter, plockar in nya ingredienser och väljer bort andra i vårt dagliga intag av livsmedel. I jakten på det nyttiga och närodlade glöms däremot ett av våra äldsta och mest klimatsmarta baslivsmedel bort, nämligen brödet.

I en ny undersökning, genomförd på uppdrag av Brödinstitutet, framgår det att endast 1 procent väljer bröd just för att det är klimatsmart. Trots detta känner så många som 7 av 10 svenskar idag oro för klimatet (WWF 2015*), men det avspeglar sig bevisligen inte alltid i våra matval.

– Att så få av oss väljer det klimatsmarta livsmedelsalternativet bröd tror jag till stor del handlar om ett kunskapsglapp. Vi är helt enkelt inte medvetna om att vi genom att välja bröd, även gör något bra för klimatet, säger Catarina Bennetoft på Brödinstitutet.

Därför lyfter nu Brödinstitutet frågan om bröd och klimatsmart konsumtion. Ett första steg i detta blir att bjuda in till ett lunchseminarium under Almedalsveckan där frågan kommer diskuteras.

Enligt Ulf Sonesson, docent i livsmedelsvetenskap på SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut), tillika en av talarna på seminariet, behöver vi sänka tröskeln för människor att äta klimatsmart.

– Våra livsmedel har idag en stor påverkan på klimatet och det vi till stor del behöver göra för att komma åt problemet, är att ändra vår konsumtion. Däremot räcker det inte att informera fram kostförändringar för att få människor att äta mer klimatsmart. Det har vi sedan länge prövat med hälsoaspekten. Vi vet att vi genom att äta bättre håller oss friskare. Ändå tycks tröskeln för att ändra sina kostvanor vara för hög. Det samma gäller klimatet.

Livsmedelsverket är tydliga i sina rekommendationer avseende klimatet och menar att våra spannmål är bra för både miljö och människa* Ulf Sonesson menar att vi kommer behöva äta betydligt mer spannmål för att påverka vårt klimat i en positiv riktning i framtiden.

– Brödet fyller en viktig funktion när det kommer till att göra det mer lättillgängligt för människor att äta klimatsmart. En lunchmacka är både bra för klimatet, för hälsan men det är också något vi redan tycker om att äta. En matig macka är dessutom en fullgod måltid som både är smaklig och nyttig.

Om seminariet "Den trendiga maten – Mindre klimatsmart på faten?"
Under seminariet kommer vi förutom Ulf Sonesson även få lyssna till Jesper Långström, bagare på Vår gård i Saltsjöbaden och känd från bl.a. God morgon Sverige, SVT samt Annika Wesslén, fil lic. i kostvetenskap och leg. Dietist. Tillsammans kommer de diskutera hur klimatsmarta våra rådande mattrender egentligen är. Och hur kan man planera för måltider ur ett holistiskt perspektiv? Kan mackan vara lösningen för både klimat och hälsa?

Seminariet genomförs måndag 29 juni i Hälsodalen mellan klockan 12.15 - 13.45. Läs mer om det här.