Skip to main content

Nyhetsarkiv

Game over? Den svenska spelmarknaden rena rama Vilda Västern!

Varför bryr sig inga politiker om situationen på den svenska spelmarknaden? Den är så ojämlik som den kan vara och statskassan tappar hundratals miljoner på att låta de utländska spelbolagen ta för sig.

- Eftersom detta också drabbar en yrkeskår som länge väntat på att få besked om hur den ska planera för sin framtid, så påverkar det också arbetsmarknaden, säger Bengt Hedlund, vd i branschorganisationen Svensk Servicehandel & Fast Food.

Frågan om hur spelmarknaden ska regleras har gått helt i stå. Det händer inget och den nya regeringen gör inte mer än den gamla. Möjligtvis ka det hända något 2018 har man aviserat. Ett förslag till lagstiftning ska då kunna vara klart.

- Det har redan gått många år sedan problemen började och nu ska det gå ytterligare tre. I mellantiden händer det saker. Statskassan tappar hundratals miljoner och arbetstillfällen riskerar att gå förlorade, säger Bengt Hedlund och förklarar bakgrunden.

- För att blidka EU har det har tagits ett politiskt beslut att de svenska spelbolagen ska göra så lite reklam som möjligt. Samtidigt får de utländska aktörerna agera helt fritt. Deras reklam går ofta ut på att ge bort "frispel" vilket verkligen kan leda till beroende. Är det så regeringen vill att vi ska ta spelansvar i Sverige?

Effekten av denna orättvisa blir också att spelombuden lever i total ovisshet. De har fått order om att inte marknadsföra sina produkter och tjänster. Men ersättningen de får från spelbolagen bygger på samma principer som när det handlade om att sälja så mycket som möjligt.

- De utländska bolagen som befinner sig utanför våra lagar och regler, tar marknadsandelar på bekostnad av de svenska som är styrda av rådande reglering. Det är oerhört ojämlikt.

Den reglerade spelmarknaden omsätter idag 45 miljarder kronor, den utländska 4,5 miljarder. Tillväxten av den sistnämnda är hög, 14 procent per år närmare bestämt. Samtidigt tappar den svenska en halv procent per år.

- Inget tyder på att utvecklingen avstannar och det betyder att om tre år är situationen ännu värre. Minskade inkomster till staten och ökad arbetslöshet blir följden, säger Bengt Hedlund och avslutar med en direkt fråga till ansvariga politiker.

- Varför vågar ni inte ta tag i detta när det trots allt spelar så stor roll?