Skip to main content

Nyhetsarkiv

Tänk om och tänk rätt så kan vi halvera ungdomsarbetslösheten

Det är sommar och många ungdomar har fått anställning. Det första jobbet för många är just inom servicehandel och fast food. För en del kunde det också bli en fortsättning. Synd bara att politikerna inte har förstått hur det hänger ihop.

Är man framåt så är det inte omöjligt att få jobb av det här slaget även om arbetsmarknaden totalt sett ser ut som den gör. Mycket positivt kommer med första jobbet; man får sin första lön, man kommer in i en gemenskap och man lär sig att bemöta kunder och hjälpa dem.

Allt kunde därmed vara frid och fröjd men så är tyvärr inte fallet. Problem nummer ett är att många av företagen inom vår bransch skulle vilja anställa fler men tvekar på grund av handelsavtalets ob-tillägg som är en kvarleva från den tid då det verkligen fanns obekväm arbetstid.

Det andra problemet stavas arbetsgivaravgift respektive restaurangmoms. Här har politikerna gått bet ordentligt eftersom de inte förstår vilken kraft det finns i att kunna hjälpa dessa småföretag att skapa jobb – jobb för unga.

De har målat in sig ett hörn och pratar om räkmackereform. Men det fungerar inte så. Företag anställer för att det finns ett behov. Inte för att de skulle "tjäna pengar" på att få lägre avgifter.

I valrörelsen hänvisade alla till en utredning som sa att det var dyrt för samhället med såväl lägre arbetsgivaravgifter som sänkt moms. Men man hade bara undersökt heltidsjobb för 19-25-åringar. Hallå! Många börjar sommarjobba redan när de är 16. Och hur många av de här jobben är heltid? I databasen fanns alltså inte 16-19-åringar som jobbar deltid med! Relevant urval hade varit 15-25 år och alla typer av jobb.

Vi påstår att vi kan erbjuda många jobb, framför allt till ungdomar – under de förutsättningar som skapades av förra regeringen. Nuvarande säger att det inte gav så många jobb – eftersom de stirrat sig blinda på en undersökning gjord på ett felaktigt urval.

Tänk om och tänk rätt. Potentialen är stor. Vi skulle kunna dubblera antalet jobb för ungdomar, halvera ungdomsarbetslösheten.

BENGT HEDLUND
Vd Butikerna och Svensk Servicehandel & Fast Food