Skip to main content

Nyhetsarkiv

De första nya sedlarna kommer i höst

Nu inför sommaren kan det vara bra att att veta hur det ligger till med tidplan, lansering och kommunikation av nya sedlar och mynt. Den 1 oktober är det nämligen dags för etapp 1 med nya 20-, 50-, 200- och 1 000-kronorssedlar.

Riksbanken har nyligen genomfört en uppföljande mätning av kunskaperna om sedel- och myntbytet bland bank- och butiksanställda. Dessa har ökat på de flesta områden, även om det går sakta framåt. Det är fortfarande många som säger att de inte vet när sedlarna blir ogiltiga, så det är något Riksbanken kommer att behöva trycka på framöver i kommunikationen.

Material till bank och handel (affischer och bakom-kassa-kort samt klistermärken) kommer att finnas på Riksbankens webbplats senast 29 juni, under sidorna Till dig i bank och butik:
http://www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Till-dig-i-bank-och-butik/

Det som beställs skickas ut i mitten av september. De som önskar kan från september även beställa via webben.

En informationsfilm kommer att lanseras i månadsskiftet juli/augusti. Informationsbroschyr skickas ut till hushållen under vecka 38. Den kommer också att gå att beställa eller skriva ut från webben. En helt ny sedel-app kommer att lanseras i månadsskiftet juli/augusti.

Riksbankens lokala evenemang som äger rum på sex olika platser runt om i landet startar 3 augusti. Läs mer på: http://www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Sedlar-pa-vag-2015/Astrid-Lindgren/

Ett tips är också sms-funktionen för att bli påmind om viktiga datum kring nya sedlar och mynt: Sms:a riksbanken start till 71120.

Tidplan:
Introduceras 1 oktober 2015: 20-, 50-, 200- och 1 000-kronorssedlar.
Introduceras oktober 2016: 100- och 500-kronorssedlar. 1-, 2 och 5-kronor.
Ogiltiga efter den 30 juni 2016: 20-, 50- och 1 000-kronorssedlar.
Ogiltiga efter den 30 juni 2017: 100- och 500-kronorssedlar. 1-, 2- och 5-kronor.