Skip to main content

Nyhetsarkiv

Servicehandelns tillväxt bromsades under andra kvartalet

Servicehandelsindex från Svensk Servicehandel & Fast Food visar att försäljningen, mätt i jämförbara enheter och i löpande priser, ökade med 0,1 procent under det andra kvartalet 2015. Trots den svaga försäljningstillväxten ökade servicehandlarnas framtidstro med tre procentenheter mellan det första och andra kvartalet 2015 och ligger nu över den historiska normalnivån.

Samtliga delbranscher i Servicehandelsindex förutom Minilivs uppvisade positiv försäljningstillväxt under det andra kvartalet 2015. För Trafikbutikerna var utvecklingen dock svag och landade på 0,1 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Delbranscherna Café, Spel & Tobak och Fast Food uppvisade däremot starkare tillväxttal. Delbranschernas försäljning ökade med 3,4 procent, 2,3 procent respektive 1,8 procent. Svagast utveckling hade Minilivs vars försäljning minskade med 6,8 procent.

– Som väntat var servicehandelns försäljningstillväxt något lägre under andra kvartalet, då branschen mötte mycket starka jämförelsetal från föregående år. Sett över första halvåret kan vi dock konstatera att fyra av fem delbranscher har ökat sin försäljning. Branschen har som mål att kraftigt öka varuförsäljningen under den närmaste sexårsperioden så vi har fortfarande mycket arbete framför oss, säger Bengt Hedlund, vd i Svensk Servicehandel & Fast Food.

Servicehandlarnas framtidstro ökade med tre procentenheter mellan det första och andra kvartalet 2015. Detta trots att servicehandelns försäljning växte så försiktigt. Den stigande framtidstron under det andra kvartalet förklaras främst av att kedjeaktörerna blivit mer optimistiska inför framtiden. Framtidstron hos de enskilda näringsidkarna minskade däremot mellan kvartalen. Framtidstron för hela branschen ligger nu på 28 procentenheter, vilket innebär en övervikt om 28 procent för optimisterna över pessimisterna.

– Servicehandlarnas växande framtidstro bäddar för en bra avslutning på året. Vi ser också att hushållen är köpstarka och att deras syn på privatekonomin är starkare än normalt. Nu gäller det för servicehandeln att locka konsumenterna till butikerna med ett starkt erbjudande, säger Bengt Hedlund.

Ladda ner rapporten här:
http://www.hui.se/statistik-rapporter/index-och-barometrar/servicehandelsindex