Skip to main content

Nyhetsarkiv

Kortavgifter halveras med vårt nya inlösenavtal

Kortavtal 450

Nu kan alla som är medlemmar i någon av Butikernas branschorganisationer minska kostnaderna för kortbetalningar rejält. Som vi tidigare berättat har vi ett helt nytt kortinlösenavtal som vi tecknat med norska kortinlösaren Elavon Merchant Services i samarbete med The Payment House. Den 1 september började det gälla. Här kan du nu läsa om alla detaljer inklusive priser och jämförlser.

Det nya avtalet ger den i nuläget absolut lägsta inlösenavgiften för kortköp inom svensk handel. I alla fall vid relativt små köpesummor.

Det handlar om en helt ny lösning för kortbetalningar. Och den största skillnaden jämfört med tidigare avtal är att den inte har några fasta transaktionsavgifter. Istället baseras avgifterna helt och hållet på en procentsats på köpbeloppet. Den procentsatsen kommer att ligga väsentligt mycket lägre än dagens, men variera något mellan olika korttyper.

I praktiken innebär det att påslaget på ett mindre köp med bankkort blir försumbart. Det kan handla om några få ören per köp. För ett köp med kreditkort kommer kostnaden i princip att halveras jämfört med dagens nivåer.

FRAMTIDSSÄKERT

Dessutom tillkommer det några andra nyheter. De så kallade mellanbanksavgifterna (interchangeavgifterna) minskar i höst med anledning av nya lagar inom EU. Mellanbanksavgifter är de avgifter som finns mellan den kortutgivande banken och den inlösande banken, i samband med kortköp.

Fram till idag har det varit svårt att få grepp om hur stora mellanbanksavgifterna egentligen har varit. Men nu har EU satt ett tak: 0,2 procent på bank- och betalkort (kort anslutna till ett bankkonto) och 0,3 procent på kreditkort (kort som betalas senare och påförs en viss ränta.)

När de nya EU-reglerna börjar gälla kommer priserna på Butikernas nya inlösenavtal automatiskt att följa med ner eftersom de baseras på ett påslag på mellanbanksavgiften. Det betyder att den nya lösningen också är framtidssäker och alltid kommer att garantera lägsta möjliga kostnader för handeln.

NACKDELAR?

Finns det då några nackdelar med det nya avtalet? Ja, det skulle i så fall möjligen vara vid höga köpesummor och betalning med bankkort. Eftersom avgiften är konstruerad som ett procentuellt påslag kan avgiften då bli högre, jämfört med en fast transaktionsavgift. Men å andra sidan gör många lite dyrare inköp med kreditkort och då blir kostnaden ändå ungefär hälften jämfört med tidigare.

Kortinlösare i det nya avtalet är det norska företaget Elavon, med verksamhet i stora delar av världen. Lösningen kommer att fungera medbefintlig utrustning och terminaler för kortbetalning. OBS! Du behöver inte byta bank.


SÅ MYCKET TAR BANKEN

Det är ofta betydligt dyrare att betala banken direkt för kortinlösen, jämfört med att gå via en branschlösning. Så här mycket kostar det.

Swedbank
Kortinlösen via terminal i butik:
• Bankkort 1,95 kr/betalning
• Övriga kort 1,50 kr + 1,80 % på köpesumman, per betalning

Nordea
Kortinlösen via terminal i butik:
• Bankkort 1,75 kr/betalning
• Övriga kort 1,75 kr + 1,75 % på köpesumman, per betalning

Vårt nuvarande avtal med Teller
Kortinlösen via terminal i butik:
• Bankkort 0,95 kr/betalning
• Övriga kort 0,95 kr + 1,85 % på köpesumman, per betalning

OBS! Detta är de priser man får när man förhandlar enbart om kortavgifter.


MÅNGA OLIKA TYPER AV KORT

Det finns många olika typer av kort:
• Bankkort - direkt kopplade till innehavarens konto
• Betalkort - låter innehavaren betala mot månatlig faktura
• Kreditkort - betalkort med kontokredit (innehavaren betalar hela beloppet mot faktura eller delar av beloppet mot en ränta)

Många kortutgivare har dessutom avtal med något av de internationella kortvarumärkena Visa eller Mastercard. Dessa finns till för att underlätta internationell användning av kontokort.


RÄKNEEXEMPEL*

Betalning med bankkort

1. Nya avtalet (kortinlösen via Elavon):
Köpesumma 25 kr.
Procentuellt påslag 0,5 % på köpesumman
(beroende på typ av kort) = 0,125kr.
Total kostnad för betalningen:
12 öre

2. Nuvarande avtal (kortinlösen via Teller)
Köpesumma 25 kr.
Transaktionskostnad 1,05 kr.
Total kostnad för betalningen:
1.05 kr

Betalning med betal- och kreditkort

1. Nya avtalet (kortinlösen via Elavon)
Köpesumma 25 kr.
Procentuellt påslag 0,9 % på köpesumman
(beroende på typ av kort) = 0,22 kr.
Total kostnad för betalningen: knappt 25 öre

2. Nuvarande avtal (kortinlösen via Teller)
Köpesumma 25 kr.
Transaktionskostnad 0,95 kr.
Procentuellt påslag 1,85 % på köpesumman = ca 0,46 kr.
Total kostnad för betalningen: ca 1,41 kr

* OBS att ovanstående endast är principiella räkneexempel. De faktiska procentsatserna för olika korttyper kommer att presenteras i samband med att det blir möjligt att teckna det nya avtalet.

Elavon kommer att kontakta samtliga medlemmar.
Under v 37 kommer ett utskick med posten och därefter kontaktar de er per telefon. De börjar med dem som idag nyttjar vårt inlösenavtal med Teller.
Telleravtalet utgår i februari 2016.