Skip to main content

Nyhetsarkiv

Utökat stöd till företagare med utländsk bakgrund

Nu utökar Almi stödet genom nya satsningar på IFS Rådgivning. Almi ger stöd till företagare med utländsk bakgrund genom lån, rådgivning och riskkapital. En del av Almis verksamhet, IFS Rådgivning, riktas särskilt till denna målgrupp. IFS Rådgivning ger personlig rådgivning och praktiskt stöd i frågor gällande hur man startar och driver ett företag i Sverige. IFS Rådgivare har själva utländsk bakgrund och rådgivning kan erbjudas på ett 20-tal språk.

Tidigare i vår startade IFS en nationell telefonrådgivning på persiska och arabiska. Syftet är att göra affärsrådgivning på dessa språk mer lättillgänglig för företagare över hela landet. Telefontjänsten har hittills varit en mindre testpilot och det kan nu konstateras att efterfrågan är hög och tjänsten är mycket uppskattat. Därför gör Almi nu en omfattande satsning där telefonrådgivningen utökas och blir en del av Almis ordinarie utbud.

Samtidigt tillsätts fler resurser i storstadsområdena där efterfrågan på IFS Rådgivning är som störst. Sammanlagt anställs ytterligare 5 nya IFS Rådgivare.

Dessutom inleds ett projekt för att förbättra information och rådgivning på webben till denna målgrupp.

– Sverige behöver fler och växande företag om vi ska nå målet om EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Almis rådgivning till företagare med utländsk bakgrund är ett konkret och effektivt sätt att lyckas med detta, säger Mikael Damberg.
Efterfrågan på rådgivning med specialistkompetens riktat till målgruppen företagare med utländsk bakgrund ökar.

– Genom telefonrådgivningen ”First line” kan vi ge våra kunder en snabbare och bättre service. Vi blir också rikstäckande med de språk vi erbjuder i telefonrådgivningen. Att dessutom kunna möta den stora efterfrågan som finns i storsdatsområden är mycket positivt, säger Maroun Aoun, VD IFS Rådgivning AB.