Skip to main content

Nyhetsarkiv

E-handeln i Norden ökade kraftigt under andra kvartalet

Under årets andra kvartal e-handlade nordborna för 40,5 miljarder SEK vilket motsvarar en ökning om 7,6 miljarder eller 23 procent jämfört med andra kvartalet i fjol, visar PostNords rapport E-handel i Norden*.

Samtliga nordiska e-handelsmarknader fortsatte att växa betydligt under andra kvartalet. Särskilt starkt utvecklades inrikeshandeln i respektive land som ökade med 6,7 miljarder eller 29 procent.

– Den nordiska e-handeln fortsätter att öka kraftigt och konsumenterna blir allt mer mogna och öppna för e-handel. Därmed ställs allt högre krav på köpupplevelsen. Det handlar mer och mer om konsumentdriven logistik, nordborna tycker exempelvis att det är nästan lika viktigt med tydlig information om hur och när en vara ska levereras som bra och tydlig information om själva produkten, säger Annemarie Gardshol, chef E-commerce på PostNord.

Allt fler konsumenter e-handlar regelbundet. Både andelen och antalet nordbor som e-handlade på nätet under andra kvartalet ökade jämfört med förra året. Särskilt tydlig var utvecklingen i Finland där andelen ökade med 10 procentenheter. Norrmännen e-handlade mest under perioden och är därmed det mest e-handlande folket i Norden. E-handeln via mobilen växer kraftigt och antalet nordbor som handlat från mobilen ökade från 9 procent (Q2 2014) till 16 procent (Q2 2015). Andelen som e-handlar från mobilen är överlägset störst i Sverige och Norge.

Vägen till e-handelsköpet

Nordborna föredrar att söka information inför ett eventuellt e-handelsköp genom onlineresearch. Oftast används Google eller andra sökmotorer men även jämförelsesajter, andra webbutiker och kundomdömen är vanliga källor till information.

Över 90 procent av de nordiska konsumenterna anser att det är viktigt med tydliga besked om hur en e-handlad vara ska levereras. Nästan lika många anser att det är viktigt med tydlig information om returrutiner.

Ett e-handelsföretag som vill locka nordiska konsumenter bör i första hand satsa på kommunikation via e-post. Enligt nordborna är det den överlägset bästa kanalen för att få dem att besöka en webbutik. Därefter skiljer sig preferenserna mellan länderna. I Sverige och Finland är fysisk information i brevlådan särskilt effektiv. Danskarna och norrmännen föredrar att i andra hand ta emot kommunikation via andra kanaler online, t.ex. banners eller popup-fönster.

*) E-handel i Norden publiceras en gång per kvartal och bygger på en konsumentundersökning genomförd i Sverige, Danmark, Norge och Finland med närmare 5000 respondenter. Konsumentundersökningen genomfördes i juli 2015 med ett riksrepresentativt urval av befolkningen i åldrarna 18-79 i respektive land. Undersökningen genomfördes med hjälp av TNS SIFO:s webbpanel. Sammanlagt deltog 1 122 respondenter i Sverige, 1 205 respondenter i Danmark, 1 191 respondenter i Norge och 1 175 respondenter i Finland.