Skip to main content

Nyhetsarkiv

Hunddagis och hundpromenader ny tillväxtbransch med RUT-avdrag

Åtta av tio svenska husdjursägare vill att hunddagis, hundpromenader (dogwalking) och liknande tjänster ska ha samma rätt till RUT-avdrag som andra hushållsnära tjänster. Närmare hälften, 44 procent, av de 2,5 miljoner svenskar som äger husdjur och idag inte tar hjälp av hunddagis och liknande tjänster uppger att de troligen skulle använda sig av dessa tjänster om det klassades som en hushållsnära tjänst. Det visar den nya undersökningen HusdjursPanelen genomförd av Animail, Nordens största djuraffär på nätet.

Endast 14 procent av svenska husdjursägare uppger att de använder sig av hunddagis, dogwalking eller liknande tjänster idag. Dock uppger 8 av 10 husdjurägare att de önskar att hunddagis, dogwalking och liknande tjänster ska ha samma rätt till RUT-avdrag som andra hushållsnära tjänster. Det visar den nyligen genomförda undersökningen HusdjursPanelen av Animail, Nordens största djuraffär på nätet.

Den senaste HusdjursPanelen visar att närmare hälften, 44 %, av de husdjursägare som idag inte tar hjälp av hunddagis och liknande uppger att de troligen skulle använda sig utav dessa tjänster om det klassades som hushållsnära tjänst, med rätt till RUT-avdrag. Det skulle bli en explosiv ökning av efterfrågan på dessa tjänster med 1,1 miljoner nya kunder till hunddagis och hundpromenader.

Var fjärde använder hushållsnära tjänster

I undersökningen framgår att var fjärde husdjursägarna, 26 procent, använder sig utav hushållsnära tjänster i dagsläget. Nästan var femte husdjursägare, 19 procent, uppger att de hittills inte har använt sig utav detta men ämnar göra det i framtiden. Vanligaste hushållsnära tjänsten bland husdjursägare är hjälp med städning, tvätt och strykning (69 procent), fönsterputsning (37 procent) samt trädgårdsskötsel (14 procent).

För mer information om undersökningens resultat samt för att finna mer grafik, vänligen besök: HusdjursPanelen

Om undersökningen
HusdjursPanelen är en återkommande webbaserad undersökning som genomförs av Animail. Undersökningen avser att utröna svenskars kunskap, inställning och relationer till sina husdjur. 2,5 miljoner svenskar äger minst ett husdjur. Den senaste HusdjursPanelen genomfördes under augusti månad där 1 020 husdjursägare i hela Sverige har deltagit.