Skip to main content

Nyhetsarkiv

21 procent av befolkningen besöker convenience-branschen varje dag

Varje dag, året runt, besöker 21 procent av Sveriges befolkning convenience-branschen. Det betyder att cirka två miljoner människor varje dag handlar i en kioskbutik, på en bensinstation eller i en minilivsbutik.

- Vilken annan bransch skulle inte vilja ha en sådan kundgenomströmning, säger Bengt Hedlund, vd i branschorganisationen Svensk Servicehandel & Fast Food.

Man tänker kanske inte på denna typ av handel som en bransch. Men så är faktiskt fallet. Och mycket tyder på att det är en bransch i stark utveckling.

- Convenience är en megatrend, både internationellt och lokalt. I takt med att levnadsmönster och vanor ändras, ökar behovet av att snabbt och bekvämt kunna handla det man behöver för stunden, säger Bengt Hedlund.

- Kännetecknande för branschen är lokalisering där folk rör sig, generösa öppettider och personlig service.