Skip to main content

Nyhetsarkiv

Spelfrågan mot ny utredning. Men vad händer under tiden

Nu har vi fått besked att vi kanske får besked. Om tidigast två år ...
Ett fall framåt om man vill se det positivt. Spelfrågan är äntligen på regeringens agenda igen och det antyds i direktiven att man kan överväga ett licenssystem.

”Svenska Spel ska inte konkurrera på en privat licensmarknad” sa Svenska Spels styrelseordförande Anitra Steen. Det tolkar i alla fall jag som att hon menar att bolaget inte ska vara statligt längre. Anledningen till hennes uttalande var att regeringen presenterade ett nytt utredningsdirektiv och att man där dessbättre är lite mer precis än tidigare då man uttalar att ett licenssystem kan vara lösningen.

Och det är sannerligen dags för en lösning! Branschens irritation är redan maximerad. Oavsett regering så har alla politiker tagit detta med en klackspark och inte vågat göra något. Det får ett par tusen spelombud som på olika sätt är beroende av och dedikerade för att sälja spel, att känna sig oviktiga. Samtidigt betyder det att spelbolagens främsta uppgift numera – spelansvar - inte fungerar fullt ut. Visst är det betydelsefullt att de statliga bolagen arbetar med ansvarsfrågan. Men alla andra bolag då? De som finns där ute på nätet med sin reklam?

Reklamen för nätspel får mig att må riktigt illa. Flera gånger varje dag bjuder man ut sina ”frispel” för att få folk att köpa mer. Och mer. Riktigt allvarligt! Och även om man inte är farozonen för spelberoende så blir man ju mer eller mindre lurad att kasta bort sina pengar. Vilket spelansvar visar det på?

I teorin har vi ju lagar som förbjuder alla spelbolag som inte har licens i Sverige, men ingen gör något – som bekant har det sålts både spel och lotter från nätet i mer än tio års tid. De utländska spelbolag som agerar på nätet betalar inte skatt och moms i Sverige och har inga ombud som möter kunderna öga mot öga. Konkurrensneutralitet? Glöm det.

Att även de statliga bolagen ger sin in i samma bransch är förståeligt och vi har aldrig sagt att det är fel med internet. Men hallå, vad händer med ombuden? Hallå? Man ropar i en öken ...

Vi vill ha klara besked av regeringen om vad man har för strategi med ombuden! Vi har väntat länge, mer än tio år. Svenska Spel till exempel, säger bara att de tycker ombuden är viktiga, men talar inget om sina avsikter. Det gäller även ATG och sammantaget skapar det ett tomrum och en oro som på inga vis är lönsam eller driver branschen åt rätt håll. Det är bara tyst och det är inte seriöst.

Den politiska flatheten bottnar i att man vill visa en bild mot EU, en bild om statliga spelbolag som tar ansvar så att inte medborgare spelar sig sjuka. Med dessa påbud från högsta ort håller Svenska Spel och ATG i gång ombuden med vänster hand samtidigt som de konkurrerar med övriga bolag på nätet.

Att den nya utredningen kommer i gång är naturligtvis positivt. Liksom att direktiven är tämligen konkreta. Möjligheten till licenssystem är intressant för oss i branschen eftersom som vi förordar likabehandling. Men det tar minst två år innan något beslut kommer att fattas. Jag tycker därför att politikerna borde reagera och agera redan idag, klippa till i avvaktan på lagstiftningen. EU med ”fri konkurrens-spöket” hindrar och man låter all denna olagliga och farliga reklam få fortgå.

Till Svenska Spel och ATG:
Se över era affärsmodeller i väntan på ny lagstiftning. Idag har ni en sådan utåt sett – spelansvaret främst. Men gentemot ombuden en annan – sälj så mycket ni kan. För ihop detta och låt även ombuden dra nytta av att kunderna spelar på nätet. Hur svårt kan det vara? Gulla med ombuden så länge ni har möjlighet. Det är nämligen inte alls säkert att deras lojalitet finns kvar om två år. Om de inte får besked om någonting, om de inte får chansen att jobba på lika villkor – varför skulle de då satsa på att sälja era spel?

Till politikerna:
Ta er i kragen och inse att den statliga spelpolitiken är motsägelsefull och illojal. Se till att utredningen en gång för alla görs grundligt och effektivt.

BENGT HEDLUND
vd Svensk Servicehandel & Fast Food