Skip to main content

Nyhetsarkiv

Pass upp för fakturor från Nummerupplysningen!

En svärm av bluffakturor från ett företag som heter Nummerupplysningen, NI, har dykt upp hos medlemmar i Svensk Servicehandel & Fast Food. NI finns med på Svensk Handels varningslista, så se upp för detta.

Det har även förekommit att avtalen som skickats är underskrivna – fast inte av den person vars namn står där. Rena rama förfalskningen alltså. Företaget Nummerupplysningen har sitt säte i Estland.

Bestrid fakturan och polisanmäl. Skicka gärna en polisanmälan till den estniska polisen. När ni bestrider, säkerställ att inget som är underskrivet skickas in.

På kronofogdens hemsida finns utförlig info om bluffakturor.
https://www.kronofogden.se/bluffakturor.html

Svensk Handels har listat några domar mot företaget:
http://www.svenskhandel.se/verksam-i-handeln/sakerhetscenter/varningslistan/varningslistan/nummerupplysningen.se--/