Skip to main content

Nyhetsarkiv

Vill du betala 10 öre i kortavgift i stället för 1 krona?

Som vi berättade redan i förra nyhetsbrevet har Butikerna sedan 1 september ett helt nytt kortinlösenavtal att erbjuda sina medlemmar. Det har ett unikt upplägg som ger den i nuläget absolut lägsta inlösenavgiften inom svensk handel. I alla fall vid relativt små köpesummor.

Avtalet är tecknat med den norska kortinlösaren Elavon Merchant Services i samarbete med The Payment House. Det handlar om en helt ny lösning där den största skillnaden, eller nyheten, är att den inte har några fasta transaktionsavgifter. Istället baseras avgifterna helt och hållet på en procentsats på köpbeloppet. Den procentsatsen kommer att ligga väsentligt mycket lägre än dagens. Men variera något mellan olika korttyper. Lösningen fungerar med befintlig utrustning och terminaler för kortbetalning.

- I praktiken innebär det att påslaget på ett mindre köp med bankkort blir försumbart, säger Bengt Hedlund, vd i Butikerna. Det kan handla om några få ören per köp. För ett köp med kreditkort kommer kostnaden i princip att halveras jämfört med dagens nivåer.

- För många medlemmar kommer det nya avtalet att vara särskilt förmånligt just med tanke på att de flesta köpen ligger på förhållandevis små summor. En av organisationerna i Butikerna, Sveriges bagare & konditorer, har räknat ut att ett genomsnittligt konditori kan spara så mycket att det skulle motsvara en råvaruprissänkning på 20 procent!

Tänk så här: Om en kund handlar och betalar med bankkort så kostar det idag (om man har Butikernas avtal) alltid 95 öre. Vare sig det rör sig om ett paket tuggummi, en bulle eller en leksak. Förtjänsten kan ätas upp snabbt. Många enskilda handlare har dessutom en betydligt högre avgift. Med det nya avtalet, under samma förutsättningar, så kommer det i stället att kosta 10-15 öre! Det är inte så svårt att räkna ut att det blir mycket pengar man sparar.

Dessutom tillkommer det några andra nyheter. En hänger samman med att de så kallade mellanbanksavgifterna (interchangeavgifterna) minskar i höst med anledning av nya lagar inom EU. Mellanbanksavgifter är sådana som uppstår i bakgrunden, mellan den kortutgivande banken och den inlösande banken, i samband med kortköp.

Fram till idag har det varit svårt att få grepp om hur stora mellanbanksavgifterna egentligen har varit. Men nu har EU satt ett tak: 0,2 procent på bank- och betalkort (kort anslutna till ett bankkonto) och 0,3 procent på kreditkort (kort som betalas senare och som kan påföras en viss ränta).

När de nya EU-reglerna börjar gälla kommer priserna på Butikernas nya inlösenavtal automatiskt att följa med ner eftersom de baseras på ett påslag på mellanbanksavgiften.

-Det betyder att den nya lösningen också är framtidssäker, och alltid kommer att garantera lägsta möjliga kostnader för handeln, säger Bengt Hedlund.

Finns det någon nackdel med det nya avtalet?

- Vid höga köpesummor och betalning med bankkort kan det bli dyrare eftersom avgiften är konstruerad som ett procentuellt påslag. Hur man påverkas av detta beror på kundstruktur och sortiment och om betalningen sker med bankkort. Men vi är väl medvetna om detta och det finns en lösning, nämligen att man kontaktar Elavon och får en speciallösning.

- Man ska samtidigt sätta detta i relation till helheten. Har man även många smånotor så kanske det ändå blir plus på sista raden. Dessutom gör många lite dyrare inköp med kreditkort, och då blir kostnaden ändå ungefär hälften jämfört med tidigare, avslutar Bengt Hedlund.