Skip to main content

Nyhetsarkiv

Nytt rekord i julhandeln 2015?

Förutsättningar finns för en god jul för svenska konsumenter och för svensk detaljhandel. Hushållen är både köpstarka och optimistiska. HUI Researchs prognos är att vi kommer att få se ett rekord i julhandeln, tillväxten i december månad förväntas bli 5,0 procent.

Det finns alltså förutsättningar för en fröjdefull jul för både detaljhandeln och hushållen. Hushållens konsumtion är fortsatt stark, hushållen har både mer pengar att röra sig med och ett rekordhögt sparande. Inflationen är fortsatt låg och Riksbanken behåller räntan låg, vilket innebär fortsatt låga bolåneräntor en tid framöver.

I år har detaljhandelsförsäljningen växlat upp och ligger hittills i år (januari-september) på en tillväxt om 5,0 procent jämfört med samma period föregående år. Detaljhandeln har inte uppvisat sådana tillväxttal sedan före finanskrisen och det tyder på att hushållen är trygga och svensk ekonomi stabil.

Fortsatt köpstarka och optimistiska hushåll liksom detaljhandelns starka tillväxt hittills i år talar å ena sidan för en rejäl ökning. Å andra sidan kan konsumtionen påverkas negativt på grund av de psykologiska effekterna orsakade av politiska beslut och diskussioner, arbetstagarjulen som gynnar resande och inte minst de starka jämförelse-talen från förra året. De positiva effekterna bedöms kraftigt överväga och HUI Research tror på ett rekordår igen. Tillväxten i december månad 2015 förväntas bli 5 procent vilket innebär en omsättning på närmare 75 miljarder.

− Om det under de senaste åren funnits tvivel om huruvida det ska bli rekord i julhandeln är nu frågan snarare hur mycket julhandeln kommer att växa. Förutsättningarna för konsumtion i december är goda och HUI tror på ett rekord i år igen, säger Lena Larsson, vd HUI Research.

Branschprognoser
I goda tider tenderar sällanköpsvaruhandeln att utvecklas bättre än dagligvaruhandeln, vilket är den trend som synts i år. För årets julhandel är bedömningen att sällanköpsvaruhandelns tillväxt kommer att utvecklas starkare än dagligvaruhandelns. I årets julhandel väntas dagligvaruhandelns försäljning stiga med 3,0 procent medan sällanköpsvaruhandeln bedöms växa med 6,5 procent i löpande priser. Trots svaga prisökningar i handeln som helhet blir det rekord även i volym.

Möbelhandeln årets vinnarbransch
2015 har verkligen blivit möbelhandelns år. En gynnsam bostadsmarknad tillsammans med ett starkt renoveringsbehov och förnyelsebehov hos hushållen har bidragit till utvecklingen. Branschen får också en extra skjuts av ROT-avdragets kommande sänkning. Möbelhandeln är den bransch som har haft starkast utveckling hittills i år, med en tillväxt om 10,8 procent. Detta trots starka jämförelsetal från i fjol. Bedömningen är att utvecklingen kommer att hålla i sig ett tag framöver. Prognosen för möbelhandelns julförsäljning skrivs till 8,0 procent. Denna prognos gör att möbelhandeln spås bli årets vinnare i julhandeln.