Skip to main content

Nyhetsarkiv

Allt fler vet allt mer om sedel- och myntutbytet

Nio av tio svenskar känner nu till att Sverige får nya sedlar och mynt och kunskaperna om ogiltighetsdatum börjar öka. Det visar en undersökning som Riksbanken låtit göra bland allmänheten och anställda inom butik och handel.

Kännedomen om att Sverige får nya sedlar och mynt är nu uppe i 100 procent bland bankanställda och 98 procent bland butiksanställda. Hos allmänheten känner 9 av 10 till att Sverige får nya sedlar och mynt, en ökning sedan förra mätningen. Även kännedomen om tidplanen och sedlarnas säkerhetsdetaljer har ökat markant hos alla tre grupper, särskilt bland allmänheten och butiksanställda. Fortfarande är det bankanställda som har bäst koll.

Sättet man har fått information om att Sverige får nya sedlar och mynt skiljer sig något mellan bank- och butiksanställda. De främsta informationskällorna för bankanställda och butiksanställda är via arbetsplatsen (92 respektive 54 %) och media (72 respektive 78 %) men även Riksbankens informationsbroschyr (59 respektive 53 %). Bland allmänheten anger 42 % att de fått information genom broschyren, men den största informationskällan är media (82 %). Kunskapen om de nya säkerhetsdetaljerna ligger mellan 41 och 66 % i de olika målgrupperna.

– Det är glädjande att kunskapen om sedel- och myntutbytet har ökat hos såväl banker och butiker som hos allmänheten. Det gäller dessutom inom alla frågeområdena. Särskilt roligt är att andelen som redan nu vet när de första sedlarna blir ogiltiga har ökat kraftigt. Budskapet om att man ska vicka på en sedel för att se om den är äkta verkar också ha gått fram, säger Ann-Leena Mikiver, kommunikationschef på Riksbanken.

Undersökningen genomfördes av TNS Sifo via telefon i oktober och omfattade intervjuer med 200 butiksanställda, 100 bankanställda och 2 000 personer bland allmänheten (15 år och äldre).