Skip to main content

Nyhetsarkiv

Utveckling ger resultat inom convenience-branschen

Förra veckan presenterades Servicehandelsindex för tredje kvartalet och siffrorna bekräftar det som branschens aktörer räknat med ska visa sig.

- Det är ett långsiktigt arbete för att utveckla branschen och öka försäljningen som nu börjar synas, säger Bengt Hedlund, vd i Svensk Servicehandel & Fast Food.

Servicehandelsindex, ett samarbete mellan HUI Research och Svensk Servicehandel & Fast Food, visar att försäljningen, mätt i jämförbara enheter och i löpande priser, ökade med 2,5 procent under det tredje kvartalet 2015.

För fem år startades Convenience Stores Sweden där branschens olika aktörer - branschorganisationer, kedjor, grossister och leverantörer - tillsammans arbetar för att öka försäljningen i branschen som minskat under ett antal år. Framför allt på grund av att konsumenterna i allt större utsträckning handlar traditionella produktkategorier, som exempelvis konfektyr och drycker, på andra ställen.

- Vi har arbetat med att ta reda på hur konsumenterna ser på vår bransch och på vad de har för behov. Samtidigt har vi genomfört utbildningar och utvecklingsprojekt, allt med samma mål – att öka försäljningen. Det resultat som presenterats idag visar att vi är på rätt väg, säger Bengt Hedlund.

I Servicehandelsindex mäts också handlarnas framtidstro och här noterades ett rekord under det tredje kvartalet. Handlarnas framtidstro ligger nu på 50 procentenheter, vilket är långt över den historiska normalnivån.

Branschen växer inte bara genom nyetableringar, försäljningen ökar i befintligt butiksbestånd.

- Visserligen får vi draghjälp av såväl inflation som räntor och att hushållens disponibla inkomst växer. Men vi är övertygade om att vi bara ser början på den utveckling som Convenience Stores Sweden satte i rullning när man började sitt arbete, avslutar Bengt Hedlund.

Ladda ner rapporten här:
http://www.hui.se/statistik-rapporter/index-och-barometrar/servicehandelsindex