Skip to main content

Nyhetsarkiv

Robotdammsugaren är Årets Julklapp 2015

Årets julklapp

Handelns viktigaste försäljningsperiod står för dörren och det är för tjugoåttonde året i rad dags för HUI Research att utse Årets Julklapp. Årets Julklapp 2015 tar fasta på den nya robottekniken och mer specifikt servicerobotarna som bidrar med tidsbesparing och ökad bekvämlighet i de stressade hushållens vardag. Det är en produkt som speglar årets fokus på hemmet och början på det smarta hemmet. Årets Julklapp 2015 är robotdammsugaren.

För att erhålla titeln Årets Julklapp ska ett eller flera av följande tre kriterier uppfyllas:

• Produkten skall vara en nyhet eller ha fått ett nyväckt intresse under året.
• Produkten skall representera den tid vi lever i.
• Produkten skall svara för ett högt försäljningsvärde eller säljas i ett stort antal enheter.

Allt fler av dagens tidspressade konsumenter söker hjälpmedel för att effektivisera och underlätta sin vardag. Den snabba tekniska utvecklingen driver på robotiseringen i samhället och skapar verktyg för konsumenter att använda i sin vardag. Det är ett större fokus på hemmet och ROT-avdragets kommande sänkning har bidragit till en rusning till butikerna för att renovera och förnya sina hem.

Årets Julklapp 2015 speglar ett starkt fokus på hemmet i kombination med en stor efterfrågan på bekvämlighet och tidsbesparing.
Årets Julklapp är en produkt som tar fasta på konsumenternas strävan att underlätta vardagen samt den ökade digitaliseringen och robotiseringen i samhället.
Årets Julklapp 2015 är robotdammsugaren.
Robotdammsugaren uppfyller alla tre kriterier för Årets Julklapp.

− Det har länge talats om det smarta hemmet och nu kan vi på riktigt säga att vi är där, säger Lena Larsson, vd på HUI Research. Robotdammsugaren har blivit en del av vardagen och är den nya familjemedlemmen.

Prognosen för julmånaden decembers försäljning är en omsättning på 75 miljarder kronor, vilket innebär en ökning med 5,0 procent jämfört med december 2014.

Läs hela julrapporten här: