Skip to main content

Nyhetsarkiv

Illegala cigaretter – så kan man komma åt problemet

En av dagens nyheter är att illegal cigarettförsäljning i Sverige finansierar brottslighet i Sverige.

- För oss är det ingen nyhet. Vi har fört fram problemet under tio års tid och samtidigt föreslagit åtgärder för att komma tillrätta med det, säger Bengt Hedlund, vd i branschorganisationen Svensk Servicehandel & Fast Food.


Tobaksprodukterna i fråga är illegala för att man inte betalat skatt för dem. Att vinsterna från denna verksamhet finansierar en stor del av undre världens verksamhet är alltså inget nytt. Rent konkret så handlar det om strax under två miljarder kronor om året i uteblivna skatteintäkter.

- Många undrar hur konsumenterna ska veta att det är illegal tobak de köper och här finns det en enkel grundregel, säger Bengt Hedlund och nämner summan 36 kronor.

- 36 kronor är summan av skatt och moms på ett paket cigaretter. Kostar det mindre så är det något som är fel. Och även om det skulle kosta lite mera så är det ett varningstecken.

Svensk Servicehandel & Fast Food har föreslagit två åtgärder för att stävja utvecklingen. För det första att införa ett fastprissystem i stället för dagens högstaprissystem. Ett paket cigaretter måste då kosta en viss angiven summa och därmed minskar möjligheten att prångla ut billiga paket.
För det andra att man ska ha ett licensförfarande när det gäller tobaksförsäljning. Det skulle stoppa många från att agera oärligt.

- Det politikerna idag jobbar med är införande av exponeringsförbud och neutrala cigarettpaket. Det är totalt verkningslöst såväl för att minska rökningen som för att komma åt den illegala handeln. Snarare skulle det uppmuntra det sistnämnda, avslutar Bengt Hedlund.