Skip to main content

Nyhetsarkiv

Convenience får landsbygden att leva

I Sverige finns det cirka 6 500 convenience-butiker. Allt från kiosker, via servicebutiker och minilivs till trafikbutiker. 65 procent av dessa butiker finns utanför storstadsområdena och på många mindre orter utgör de själva navet i bygden.

Convenience-branschen finns till för att ge snabb och bekväm service i form av produkter för att äta och dricka direkt samt traditionella varor som godis, glass, tidningar, tobak, mm. Nutidens convenience-butiker tillhandahåller också många tjänster som exempelvis kassagiro, post, paketutlämning, biljettförsäljning och valutaväxling.

Tillgängligheten är stor både vad gäller lägen och öppettider.

- I takt med att mycket annan service på landsbygden läggs ner, ökar betydelsen av dessa butiker, säger Bengt Hedlund, vd i branschorganisationen Svensk Servicehandel & Fast Food.

- Det är definitivt inget storstadsfenomen. Tvärtom så är det convenience-branschen som får landsbygden att leva. Butiken blir också ofta en samlingsplats och får därmed även en social funktion.