Skip to main content

Nyhetsarkiv

Nya lagar och regler 2016

Lagbok

Här är ett urval av de nya lagar och regler som riksdagen beslutat om. De flesta träder ikraft den 1 januari.

• Energiskatten höjs på drivmedel och därmed priset på bensin och diesel. Höjningen motsvarar 48 öre per liter bensin och 53 öre per liter diesel.

• Höginblandad etanol (E85) och etanol som låginblandas i bensin beskattas högre nästa år med drygt 70 procent av energiskatten.

• Avdragsrätt som tidigare funnits för privat pensionssparande slopas nästa år.

• Resenärernas rättigheter stärks när det gäller resor med tåg, spårvagn, tunnelbana och buss.

• Resenärer får rätt till ersättning vid förseningar på mer än 20 minuter.

• Från nästa år höjs grundnivån i föräldrapenningen från 225 kronor per dag till 250 kronor per dag. (1 april)

• En tredje månad avsätts till pappan som inte går att överlåta till mamman.

• Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas. (1 februari)

• Läkemedel för barn under 18 år blir kostnadsfria nästa år.

• Den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen avskaffas. Sjukskrivna ska aldrig kunna bli utförsäkrade. (1 februari)

• Etableringslotsar, som anlitats av Arbetsförmedlingen för att hjälpa nyanlända att hitta jobb, tas bort.

• Sänkt skatt för pensionärer med en årsinkomst på mindre än 240 000 kronor. Samtidigt införs en löneskatt på 6,15 procent för arbetsinkomster för alla som har fyllt 65 år.

• Avdragsrätt för gåvor till ideell verksamhet tas bort.

• Kontaktförbud, oavsett i vilket EU-land det sker, ska gälla inom hela unionen.

• Byggarbetsplatser måste ha personalliggare. Skatteverket kan göra oanmälda inspektioner för att kontrollera att personalliggaren sköts.

• Punktskatterna på alla tobaksvaror sänks med 0,44 % jämfört med 2015, något billigare blir snus, cigaretter och andra tobaksvaror.

• Taket för rutavdraget sänks till 25 000 kronor per år. Avdrag för städning och rengöring gäller bara enklare arbete. Matlagning omfattas inte längre av avdraget.

• Bankernas ägare, och inte staten, ska stå för kostnaderna vid en finanskris. (1 februari)

• ROT-avdraget sänks från 50 till 30 procent.

• Skatterabatten för gåvor till ideell verksamhet slopas.

• Ingen moms på försäljningen i ideella second hand-butiker.

• ID-kontroller på tåg, bussar och färjor till Sverige för att skydda den nationella säkerheten startar den 4 januari.

• Barn under 18 år får gratis läkemedel.

• Sverige och andra EU-länder får lättare att få tillbaka kulturföremål som klassas som nationella skatter.

• Avdraget för pensionssparande tas bort.

• Körkort för bil för att få köra en traktor som går fortare än 40 kilometer i timmen.

• Försvarsexportmyndigheten läggs ned.

• Lagen om register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa förlängs till den 31 december 2017.

• Trängselskatten höjs i Stockholms innerstad och trängselskatt införs på Essingeleden.

Källa: Statskoll.se