Skip to main content

Nyhetsarkiv

Inspirationsdag på plats i din butik

Butikerna samarbetar med MHM Consulting och erbjuder nu en möjlighet till en inspirationsdag på plats i butik. Där ska man kunna diskutera lösningar för hur ni kan öka försäljning och lönsamhet. Utifrån de affärsmöjligheter som identifieras skapar man sedan tillsammans en konkret handlingsplan för den aktuella butiken.

Upplägg:

Under fyra timmar kommer Morgan Holmström från MHM Consulting till er på dag och tid som passar er där ni tillsammans skapar grunden för att utveckla affären.

Han tittar på din butik där ni tillsammans diskuterar hur ni kan utveckla försäljningen utifrån kundmötet, sortiment, kunderbjudande och exponering. Iakttagelser från butik ligger sedan till grund för workshop tillsammans med dina medarbetare. Bifogat finns mer information om Inspirationsdagen.

Kommentarer från era kollegor efter genomförd Inspirationsdag:

”Stort varmt Tack för en givande eftermiddag. Mycket bra material som ni förmedlade. Nu är vi taggade att köra igång tack vare er. Detta blir en spännande utmaning och resa"

”Det var riktigt bra och lärorikt. Jag och personalen blev taggade."

pdfInspirationsdag_butikerna.pdf