Skip to main content

Nyhetsarkiv

Mycket nytt som börjar gälla från årsskiftet

Lagbok

Årets första nyhetsbrev från Butikerna handlar mycket om nyheter som börja gälla under året. Vi passar också på att påminna om annat inom området bestämmelser och börjar med ett urval av de nya lagar och regler som riksdagen beslutat om. De flesta trädde i kraft den 1 januari.

• Energiskatten höjs på drivmedel och därmed priset på bensin och diesel. Höjningen motsvarar 48 öre per liter bensin och 53 öre per liter diesel.

• Höginblandad etanol (E85) och etanol som låginblandas i bensin beskattas högre nästa år med drygt 70 procent av energiskatten.

• Avdragsrätt som tidigare funnits för privat pensionssparande slopas nästa år.

• Resenärernas rättigheter stärks när det gäller resor med tåg, spårvagn, tunnelbana och buss.

• Resenärer får rätt till ersättning vid förseningar på mer än 20 minuter.

• Från nästa år höjs grundnivån i föräldrapenningen från 225 kronor per dag till 250 kronor per dag. (1 april)

• En tredje månad avsätts till pappan som inte går att överlåta till mamman.

• Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas. (1 februari)

• Läkemedel för barn under 18 år blir kostnadsfria nästa år.

• Den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen avskaffas. Sjukskrivna ska aldrig kunna bli utförsäkrade. (1 februari)

• Etableringslotsar, som anlitats av Arbetsförmedlingen för att hjälpa nyanlända att hitta jobb, tas bort.

• Sänkt skatt för pensionärer med en årsinkomst på mindre än 240 000 kronor. Samtidigt införs en löneskatt på 6,15 procent för arbetsinkomster för alla som har fyllt 65 år.

• Avdragsrätt för gåvor till ideell verksamhet tas bort.

• Kontaktförbud, oavsett i vilket EU-land det sker, ska gälla inom hela unionen.

• Byggarbetsplatser måste ha personalliggare. Skatteverket kan göra oanmälda inspektioner för att kontrollera att personalliggaren sköts.

• Punktskatterna på alla tobaksvaror sänks med 0,44 % jämfört med 2015, något billigare blir snus, cigaretter och andra tobaksvaror.

• Taket för rutavdraget sänks till 25 000 kronor per år. Avdrag för städning och rengöring gäller bara enklare arbete. Matlagning omfattas inte längre av avdraget.

• Bankernas ägare, och inte staten, ska stå för kostnaderna vid en finanskris. (1 februari)

• ROT-avdraget sänks från 50 till 30 procent.

• Skatterabatten för gåvor till ideell verksamhet slopas.

• Ingen moms på försäljningen i ideella second hand-butiker.

• ID-kontroller på tåg, bussar och färjor till Sverige för att skydda den nationella säkerheten startar den 4 januari.

• Barn under 18 år får gratis läkemedel.

• Sverige och andra EU-länder får lättare att få tillbaka kulturföremål som klassas som nationella skatter.

• Avdraget för pensionssparande tas bort.

• Körkort för bil för att få köra en traktor som går fortare än 40 kilometer i timmen.

• Försvarsexportmyndigheten läggs ned.

• Lagen om register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa förlängs till den 31 december 2017.

• Trängselskatten höjs i Stockholms innerstad och trängselskatt införs på Essingeleden.

Källa: Statskoll.se