Skip to main content

Nyhetsarkiv

Ännu lägre pris på kortinlösen!

Eftersom så många har anslutit sig till ramavtalet med Butikerna så sänker nu Elavon priset ytterligare. 

Interchange-avgifterna för företagskort (business cards) och kort utanför EU påverkas inte av de nya reglerna.
Kunder som redan har tecknat ett avtal kommer automatiskt att få priset nedjusterat från och med 1 februari.

Elavon erbjuder en 24-timmars kundservice samt en egen personlig kontaktperson.

Läs mer om det unika kortinlösenavtalet under fliken "Medlemsförmåner".