Skip to main content

Nyhetsarkiv

Nya regler om organisatorisk och social arbetsmiljö

Den 31mars träder nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljöi kraft. De är framtagna för att främja en god arbetsmiljö på arbetsplatser i Sverige. Föreskrifterna gäller för samtliga verksamheter där arbetstagare utför arbete för arbetsgivares räkning.

Brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kan leda till ohälsa i form av sömnstörningar, hjärt- och kärlsjukdomar, ryggproblem och depressioner. Något som ofta föregås av ohälsosam stress.

De arbetsrelaterade orsakerna bakom dessa problem är främst ohälsosam arbetsbelastning, arbetstidens förläggning, psykiskt påfrestande arbete och kränkande särbehandling. De nya föreskrifterna reglerar dessa områden och förtydligar arbetsmiljölagen och det systematiska arbetsmiljöarbetet som alla arbetsgivareär skyldiga att bedriva.

Som arbetsgivare har du ett ansvar att informera skyddsombud och dina med­arbetare om de regler som gäller enligt arbetsmiljölagen. Om ni saknar lokalt skyddsombud, ta kontakt med ett regionalt skyddsombud.

Arbetsmiljöverket genomför kontinuerligt arbetsmiljöinspektioner av Sveriges arbetsplatser. Om er arbetsplats ska inspekteras blir ni kontaktade direkt av våra regionala arbetsmiljöinspektörer.

I det bifogade informationsbladet finns svar på tio vanliga frågor. På webbplatsen, av.se, hittar du mer information om organisatorisk och social arbetsmiljö. Du kan även beställa föreskrifterna Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) som trycksak eller ladda ner dem som pdf.

10_frågor_och_svar_om_organisatorisk_och_social_arbetsmiljö.pdf