Skip to main content

Nyhetsarkiv

Högre ungdomsarbetslöshet med höjda arbetsgivaravgifter

Den 1 augusti förra året höjdes som bekant arbetsgivaravgifterna för unga. Den 1 juni är det dags för nästa steg i den trappa som tyvärr kommer att leda utför för dem som är under 25 år.

- Varför inser inte beslutsfattarna det och gör en omprövning innan det är för sent, säger Bengt Hedlund, vd i  Butikerna.

De allra flesta unga har sitt första jobb inom handeln, en bransch vars lönsamhet redan är förhållandevis låg. Just därför blir det naturliga negativa konsekvenser när man som arbetsgivare belastas med högre kostnader.

- Det kan vara så illa att man väljer att jobba mer själv i stället för att ge den unga person man har anställt fortsatt arbete. Det kan också vara så att man tvekar att ge provanställda eller visstidsanställda under 26 år tills vidare-anställning på grund av åldern.

- Det motsatta förhållandet är att man säkert skulle anställa yngre extrapersonal om de subventionerade arbetsgivaravgifterna återinfördes, säger Bengt Hedlund som menar att beslutet om att ta bort densamma får en mycket negativ samhällspåverkan.

- Unga arbetslösa kostar pengar i andra änden. Arbetsgivaravgifterna är det bästa verktyget för att få företagen att satsa på anställningar.