Skip to main content

Nyhetsarkiv

Dan-Michael Sagell om franchisejuridik i ny bok

Handbok i franchisejuridik riktar sig till både franchisegivare och franchisetagare. Boken behandlar bland annat hur ett franchisesamarbete är uppbyggt och vad ett franchiseavtal bör innehålla. Den ger även en översikt av rättsfall i ämnet, aktuell lagstiftning och etiska regler.
-Det har länge saknats en heltäckande handbok i ämnet. Nu har den luckan fyllts, vilket vi är mycket glada för, säger Mette Strand, förläggare på Wolters Kluwer.

Boken riktar sig till jurister, rådgivare och konsulter, men även till företagaren, dels den som är eller funderar på att bli franchisetagare, dels de redan etablerade som vill expandera genom franchising.

Författaren Dan-Michael Sagell har många års erfarenhet av att hjälpa såväl franchisegivare som franchisetagare. Han anlitas vid upprättande av franchiseavtal och andra avtal ett franchisesystem behöver, biträder vid förhandlingar samt agerar som ombud inför skiljenämnd och allmän domstol.

Dan-Michael Sagell är knuten till Butikernas för att hjälpa medlemmarna med frågor kring hyres- och avtalsrätt.