Skip to main content

Nyhetsarkiv

Så får vi 10 000 nya jobb i servicehandeln

"Arbetsgivaravgifterna för unga är en fråga som inte får glömmas bort. Ena delen av höjningen är genomförd och nästa väntar. Än finns det alltså tid att tänka om – och rätt.
Och vi har numera svart på vitt om att sänkta arbetsgivaravgifter skulle kunna skapa 10 000 nya jobb bara i vår bransch!"
Det skriver Bengt Hedlund, vd i Svensk Servicehandel & Fast Food.

Den 1 augusti förra året höjdes som bekant arbetsgivaravgifterna för unga. Den 1 juni i år är dags för nästa etapp. Jag ser det som självklart att detta kommer att påverka företagens möjlighet att anställa yngre personer och att alternativen är att de måste jobba mer själva eller höja priserna. Inget av detta kommer konsumenterna till godo och det är definitivt inte bra för ungdomarna – och därmed inte heller för samhället som sådant. Varför inser inte beslutsfattarna det och gör en omprövning innan det är för sent?

En helt färsk undersökning som omfattar cirka 5 000 butiker, vilket motsvarar ungefär halva conveniencebranschen, ger oss svart på vitt. Mer än hälften av alla företagare säger nämligen att de skulle anställa unga om arbetsgivaravgifterna sänktes igen. Det ger oss den konkreta siffran att minst 10 000 nya jobb – för unga – skulle kunna skapas.

I undersökningen ser vi också konsekvenserna av den första etappen av höjningen av avgifterna. Sedan 1 augusti 2015 jobbar nämligen många företagare mera själva, speciellt under obekväm arbetstid. Vi ser också att man minskar på öppettiderna och konstaterar återigen att det drabbar konsumenterna i slutänden.

De allra flesta unga har sitt första jobb inom handeln, en bransch vars lönsamhet redan är förhållandevis låg. Just därför blir det naturligt negativa konsekvenser när man som arbetsgivare belastas med högre kostnader.

I stället behövs någon form av stimulans. En bra sådan är att minska kostanden för arbetskraften. En stor del av denna, närmare bestämt en tredjedel, är just arbetsgivaravgifter. Alternativet är så klart att sänka lönerna, men över den frågan råder arbetsmarknadens parter, varför politikerna i princip bara har ett enda verktyg.

De som fattat beslutet om att åter höja arbetsgivaravgifterna hänvisar bland annat till en rapport från Stockholms universitet där man hade tittat på hur många som fick jobb när avgifterna sänktes. Problemet är att denna rapport bara gäller heltidsjobb och bara handlar om ungdomar mellan 20 och 25 år. Jag vill påstå att det blir oerhört snedvridet eftersom det till allra största del handlar om deltidsjobb och eftersom man även anställer ungdomar under 20 år.

Beslutet om att höja arbetsgivaravgifterna för unga får tveklöst en mycket negativ samhällspåverkan. Unga arbetslösa kostar pengar i andra änden. Politikerna har målat in sig i ett hörn. Jag sätter mitt hopp till att de trots allt tar sitt förnuft till fånga. Logiken är enkel. Kostar det mindre så säljer man mer. Om företagens avgifter för unga minskar så anställer man fler unga.

Hur svårt kan det vara?

BENGT HEDLUND
vd Svensk Servicehandel & Fast Food