Skip to main content

Nyhetsarkiv

Stark avslutning på året för servicehandeln

Servicehandelsindex från Svensk Servicehandel & Fast Food visar att försäljningen, mätt i jämförbara enheter och i löpande priser, ökade med 3,7 procent under det fjärde kvartalet 2015. Servicehandlarnas framtidstro noterade också ett årsrekord under det fjärde kvartalet. Handlarnas framtidstro ligger nu på 54 procentenheter, vilket indikerar att starten på 2016 också blir bra.

För första gången på över ett år uppvisade alla fem delbranscherna i Servicehandelsindex positiv tillväxt. Starkast gick Spel & Tobak med en ökning om 5,5 procent. Trafikbutikernas försäljning gick också starkt med en ökning på 3,9 procent. Café och Fast Food uppvisade en likartad tillväxt med 3,1 respektive 3,0 procent. Minilivs överraskade positivt efter flera svaga kvartal. Försäljningen i delbranschen ökade med 2,9 procent.

– Servicehandeln avslutade året på bästa sätt. Försäljningen steg med 3,7 procent, men mest glädjande var att alla delbranscher uppvisade fina tillväxttal. Att handlarna också tror på bättre tider framöver förstärker det goda resultatet, säger Bengt Hedlund, vd i Svensk Servicehandel & Fast Food.

Servicehandlarnas framtidstro ökade med 4 procentenheter mellan det tredje och fjärde kvartalet 2015. Framtidstron ligger nu på 54 procentenheter, vilket innebär en övervikt om 54 procent för optimisterna över pessimisterna. Sett ur ett historiskt perspektiv är framtidstron mycket stark. Den historiska normalnivån ligger på 27 procentenheter. Undersökningen visade också att kedjeaktörerna är betydligt mer optimistiska än de enskilda handlarna.

– Trots den goda försäljningsutvecklingen under fjärde kvartalet har servicehandlarna stora utmaningar framför sig. Lönsamheten har sjunkit och höjningen av arbetsgivaravgifterna för unga blev ytterligare ett slag mot en bransch som tagit ansvar. Servicehandlarna belastas med högre kostnader, vilket resulterar i kortare öppettider och ägare som jobbar fler arbetstimmar istället för att anställa unga, säger Bengt Hedlund.

Ladda ner rapporten här:
http://www.hui.se/statistik-rapporter/index-och-barometrar/servicehandelsindex