Skip to main content

Nyhetsarkiv

”Millennials” tvingar detaljhandeln att tänka om kring kundservice

En färsk rapport från TCS förutspår att detaljhandeln under de kommande fem åren kommer att genomgå större förändringar än den har gjort under de senaste 50. Det är därför absolut nödvändigt för att arbeta bredare med kundservice för att nå kunderna i flera kanaler.

Tata Consultancy Services (TCS), organisation inom IT-tjänster, konsulttjänster och affärslösningar, skickar ut en viktig signal till detaljhandelns IT-funktioner med en uppmaning att öka takten och förenkla eller bli frånsprungna av konkurrenterna. I den sjunde upplagan av Forum, TCS rapport med fokus på detaljhandeln, förutspår företaget att detaljhandeln väntas genomgå större förändringar under de kommande fem åren än den har gjort under de senaste 50 - till stor del på grund av digitaliseringens uppkomst.

Förändringen kommer från två håll: Först och främst från branschen själv där företag, som grundats med den digitala tekniken som affärsidé, utmanar den traditionella detaljhandelsmodellen genom att sätta ribban högt för kundupplevelser och -engagemang. För det andra kommer kunder såsom millennials och Generation Z med sitt inflytande och sin köpkraft att ställa krav på en detaljhandel som spänner över multipla kanaler samtidigt. För att konkurrera i denna nya dynamiska miljö måste detaljhandelsorganisationer kunna förutse förändringar, snabbt svara på verksamhetens behov med nya verktyg och sträva efter en smidig och enkel organisation.

Rapporten uppmanar dessutom till konsolidering och rationalisering av tillämpningar, system och datacenter, modernisering av legacy-system, sammanslagning av driftmiljöer, införande av molnteknik och öppen källkod, rationalisering av verktyg samt neural automatisering.

För den närliggande framtiden ser rapporten neural automatisering som en av de viktigaste drivkrafterna för att lösa detaljhandelns och även andra branschers IT-utmaningar. Detta genom att hjälpa övergången från "att göra saker bättre" till "att göra bättre saker" med hjälp av neural automatisering för att påskynda mänsklig kreativitet och affärsnytta.

I övergången från en människocentrerad till en teknikcentrerad modell kommer neural automation vara nyckeln till att påskynda beslutsfattandet och att tillämpa mänsklig kreativitet och uppfinningsrikedom för mer komplicerade uppgifter med större mervärde konstaterar rapporten.

Läs hela rapporten här: för en titt på framtiden för detaljhandelns IT-tjänster samt dess kommande utmaningar.