Skip to main content

Nyhetsarkiv

Nytt bakslag för ministerns förslag

Folkhälsominister Gabriel Wikströms förslag att införa neutrala förpackningar på cigaretter fortsätter att mötas med skepsis i de egna leden. Jobben inom pappersindustrin får inte hotas, menar flera socialdemokratiska kommunalråd.

- Alla arbetstillfällen som den här stora industrin bidrar till för kommun, län och land är viktiga att slå vakt om, säger Marie Centerwall (s), ordförande i kommunstyrelsen i Bollnäs till Convenience Store News.

Gabriel Wikström presenterade i februari förra året ett åtgärdspaket för att minska rökningen i Sverige. Med den uttalade ambitionen att göra Sverige till ett föregångsland i arbetet mot tobak aviserade Wikström lagändringar för rökning på allmän plats, exponeringsförbud av tobaksprodukter i handeln samt neutrala förpackningar.

Den sistnämnda åtgärden har alltså stött på motstånd; dels från experter som hävdar att det strider mot tryckfrihetsförordningen, dels från personer som har direkt insyn i de bruk som idag tillverkar cigarettförpackningar. I flera fall är de socialdemokrater och kommunalråd som reagerar på hotet att jobben kan komma att påverkas.

I ett remissyttrande till Kommerskollegium i oktober förra året skrev Holmen bland annat att ”det mest uppenbara ur Iggesund Paperboards perspektiv är att standardiserade förpackningar kommer att leda till lägre kvalitet på förpackningsmaterialet, vilket kommer att påverka våra affärer negativt, sannolikt med negativ påverkan på sysselsättningen.”

Detta kan tolkas som en direkt varning – och företrädare för de kommuner som riskerar att drabbas menar att folkhälsoministerns förslag måste ses över. Skulle neutrala förpackningar på tobak bli verklighet i Sverige kommer sannolikt produktionen av dessa paket att förläggas till lågprisländer och bruk där kravet på kvalitet inte är lika stort.

- Sverige är ledande inom kartongindustrin och ska så fortsätta vara. Vi ska naturligtvis inte skicka iväg jobben till andra länder, säger Mikael Löthstam (s), kommunalråd i Söderhamn och fortsätter:

- Jag tycker att man ska lyssna på företagen och ta reda på vad som händer om neutrala förpackningar införs. Jag kan inte tilläggsdirektivet i detalj, men helt klart är att jobben är otroligt viktiga för Hudiksvall. Skulle Holmen och industrin drabbas påverkar det per automatik flera andra företag och underleverantörer i hela regionen.

Convenience Store News har varit i kontakt med företrädare för sex kommuner som är starkt kopplade till pappersindustrin; Söderhamn, Hudiksvall och Bollnäs som samtliga har invånare som arbetar på Iggesund samt Avesta, Hedemora och Borlänge som har invånare som jobbar på Fors Bruk. I samtliga kommuner är kommunstyrelsens ordförande socialdemokrat och även om tonen är försiktig så är budskapet tydligt; värna om pappersindustrin – och jobben.

Oppositionen går emellertid hårdare fram.

- Jag tycker att regeringen arbetar helt fel. Visst vore det bra om rökningen minskade, men vi måste samtidigt ha gemensamma EU-regler. Sverige behöver inte vara bäst i klassen och neutrala förpackningar får inte påverka sysselsättningen eller brukens lönsamhet. Vårt bruk är nischat mot kartongindustrin och synnerligen viktigt för hela kommunen. Jag tar avstånd från regeringens tilläggsdirektiv, säger Johan Thomasson (c), kommunstyrelsens andre vice ordförande i Avesta.

Mikael Löthstam (s), kommunstyrelsens ordförande i Hudiksvall, bjöd förra året in representanter från regeringen till Iggesund för ett studiebesök. Han har ännu inte fått någon respons.

- Naturligtvis välkomnar vi statsminister Stefan Löfven och näringsminister Mikael Damberg till vår region så att de med egna ögon kan få se hur avancerad vår pappers- och kartongindustri är, sa Löthstam till Webfinanser.

Riksdagsledamoten Raimo Pärssinen (s), ordförande i Arbetsmarknadsutskottet, har tidigare uttryckt sin oro för folkhälsoministerns förslag:

- Alla vet att tobak är farligt och det ska vi naturligtvis fortsätta att upplysa om, men jag kan inte acceptera att den svenska pappersindustrin tar smällen och monteras ned.

Kartongindustrin i Sverige är världsledande och bruken i Fors och Iggesund de mest välrenommerade inom sitt gebit. Totalt arbetar cirka 1900 personer på dessa två bruk och de omsätter cirka 8,5 miljarder kronor årligen.

Debattinlägget är skrivet av journalisten Olov Andersson för Svensk Servicehandel & Fast Food/Convenience Stores News