Skip to main content

Nyhetsarkiv

Till sist konstaterar vi efter att ha läst DI häromdagen att ...

... de svenska företagsledarnas förtroende för moderatledaren Anna Kinberg Batra ökar rejält, samtidigt som statsminister Stefan Löfven når nya bottennivåer.

Di-barometern, som görs av Ipsos på Di:s uppdrag och där 2 300 företagsledare deltar, visar att 46 procent inom näringslivet har stort eller mycket stort förtroende för Anna Kinberg Batra, en uppgång med 7 procentenheter sedan mätningen i november.

Samtidigt visar mätningen att Moderaternas klart tuffare linje i flyktingpolitiken tycks spela in. För parallellt med M-ledarens uppgång sjunker förtroendet markant för SD-ledaren Jimmie Åkesson, vilket återspeglar en allmän trend.

Men för statsministern ser det alltså inte bra ut. Endast fem procent har stort eller mycket stort förtroende för Stefan Löfven, medan 94 procent av företagsledarna har lågt eller inget förtroende för honom.

Enligt DI är det fem frågor som har fått näringslivet att vända Stefan Löfven ryggen:

Höjningen av marginalskatten från 57 till 60 procent, och frysningen av brytpunkten som har gjort att fler tvingas betala statlig skatt.
Försämringen av rot och rut, där man nu ser en kraftig inbromsning av rottjänsterna.
Vinstfrågan, där regeringens linje har skapat stor osäkerhet.
Höjda bränsleskatter ogillas inte minst av företagare i glesbygden.
Schabblet kring Förbifart Stockholm och Bromma flygplats gav bilden av Stefan Löfven som en svag förhandlare.

Företagarnas vd, Günther Mårder, pekar i artikeln på att regeringen också har gjort bra saker, inte minst för att lyfta exporten, och att dessa har uppskattats. Finansmannen Carl Bennet tycker att statsministern får oförtjänt mycket kritik från näringslivet. Han menar att problemet är att Löfven har gett Miljöpartiet för stort utrymme.