Skip to main content

Nyhetsarkiv

Regeringens nya förslag föder organiserad brottslighet

Neutrala Ciggpaket 450

Genom att gå vidare med ogenomtänkta förslag inom antitobakspolitiken öppnar regeringen dörren för illegal tobak, samtidigt som laglydiga servicehandlare slås ut. Branschorganisationen Svensk Servicehandel & Fast Food uppmanar starkt regeringen att tänka om innan det är för sent.

I dag presenterade regeringens tobaksutredare Göran Lundahl sina förslag. Det handlar bland annat om ett förbud mot att tobaksprodukter ska få exponeras i butik samt mot rökning i offentliga miljöer. Men även om ett varumärkesförbud i form av så kallade neutrala förpackningar, något som dock kräver en förändring av grundlagen och först kan bli aktuellt i ett framtida skede.

- - Att regeringen bedriver en ambitiös folkhälsopolitik är förståeligt. Man talar om reformer, men vi har svårt att se ett beslut att gömma undan varor som en reform. Vi kan inte heller förstå är hur ansvarig minister Gabriel Wikström så snabbt visat sig vara villig att gå vidare med förslag som kommer att göra det enklare för den organiserade brottsligheten i Sverige att finansiera sin verksamhet med försäljning av illegal tobak, säger Bengt Hedlund, vd i Svensk Servicehandel & Fast Food.
Gabriel Wikström (S) som är ansvarig för folkhälsopolitiken har redan innan utredningen lagt sitt förslag, signalerat att man ämnar gå vidare med förslagen i densamma. I början av februari gavs den parlamentariska Medie- och grundlagskommittén i uppdrag att ta fram ett förslag till grundlagsändring för att kunna genomföra förslaget om neutrala förpackningar.
-
- - Det är huvudlöst. Att gömma undan produkterna minskar inte behovet, utan skapar bara stora merkostnader för handlarna. Dessutom kommer försäljningen att flytta till de illegala handlarna, vilket gör det svårare för dem som följer lagen att konkurrera, avslutar Bengt Hedlund.