Skip to main content

Nyhetsarkiv

Ny Sifoundersökning visar vad som är viktigast på påskbordet

Svenskarnas tre absolut största favoriter på påskbordet är ägg, sill och påskmust. Men det är stora variationer mellan män och kvinnor och även bland unga och gamla. Det visar en ny Sifoundersökning.

Äggen hamnar på en ohotad förstaplats på påskbordet, både bland kvinnor och män, unga som gamla. Sillen är däremot en åldersfråga. Endast 13 procent i åldersgruppen 20 till 29 år ansåg att sillen är viktigast på påskbordet, jämfört med hela 31 procent av 65-plussarna. Påskmustens popularitet är den omvända; både bland män och kvinnor i åldersgruppen 20-29 år hamnade påskmusten nästan på en delad förstaplats, tillsammans med äggen. Bland 65-plussarna var det däremot bara fyra procent som ansåg att påskmusten är oumbärlig på påskbordet.

– Musten har en lång tradition, den lanserades för över 100 år sedan som ett alkoholfritt alternativ till öl. Det dricks mest must under julen, men påskmusten är också mycket populär och har en självklar plats på de flesta svenska påskbord. Apotekarnes Påskmust är favoriten och står för cirka 60 procent av den totala påskmustförsäljningen, säger Henric Byström, kommunikationschef på Carlsberg Sverige.

Medan sillens och påskmustens popularitet varierar kraftigt mellan olika åldersgrupper, så är laxens roll på påskbordet snarare en könsfråga - dubbelt så många kvinnor som män ansåg att laxen är ett måste vid en påskmiddag. Männen är däremot mer förtjusta i öl och snaps än kvinnorna.

Det kan vi inte vara utan på påskbordet:

• Äggen (31 procent)
• Sillen (22 procent)
• Påskmusten (11 procent)
• Laxen (9 procent)
• Köttbullarna (4 procent)
• Lammet (3 procent)
• Ölen 3 (procent)
• Prinskorven (2 procent)
• Snapsen (2 procent)

Skillnader mellan kvinnor och män:

• Dubbelt så många kvinnor som män ansåg att laxen är viktigast på påskbordet.
• Öl och snaps är mer populärt på påskbordet bland män än bland kvinnor.

Skillnader mellan unga och gamla:

• 19 procent av männen och kvinnorna i åldersgruppen 20 till 29 år svarade att påskmusten är viktigast på påskbordet, medan endast 4 procent av 65-plussarna ansåg detta
• 31 procent av 65-plussarna kan inte vara utan sill på påskbordet. Motsvarande siffra för 20 till 29-åringarna var 13 procent. Bland kvinnorna i åldersgruppen 20 till 29 år var siffran ännu lägre – endast 7 procent av dessa ansåg att sillen var viktigast på påskbordet.


Undersökningen genomfördes av Sifo under mars 2016 på uppdrag av Carlsberg Sverige. Totalt ingick drygt 1 000 personer i åldern 20 till 79 år i undersökningen, spridda över hela Sverige.