Skip to main content

Nyhetsarkiv

Senaste nytt om information kring sedel- och myntutbytet

Här kommer information om vad som händer inom sedel- och myntprojektet när det gäller kommunikation.

Det uppdaterade materialet till bank och handel är i stort sett klart och två stora mejl- respektive brevutskick kommer ske i år, det första i april inför indragningen i juni och det andra i september inför introduktionen av de nya sedlarna och mynten. Aprilutskicket beräknas ske vecka 14-15. När det gäller handeln skickas material direkt till butiker/arbetsställen.

Riksbanken har en Powerpoint som branschorganisationer med flera kommer att få och som kan användas vid möten och utbildning (eller annat). Jämfört med en tidigare sådan är det lite mer fokus på ogiltighetsdatum och säkerhetsdetaljer.

En ny version av appen är lanserad. Ett antal förbättringar för synskadade har gjorts och sedelspelet har gjorts något svårare. Man jobbar också vidare med att planera aktiviteter för att få igång insamlingen av mynt.

Nya korta filmsnuttar är på gång, bland annat om kommande ogiltighetsdatum. Filmerna (och även bilder och bildspel) ska användas mer i sociala medier och i annonsering om det behövs.

Två undersökningar har genomförts: en kring svårnådda och en vanlig kännedomsmätning. Inform om den svårnådda kommer.

När det gäller kännedomsmätningen var målgrupperna precis som tidigare allmänhet (2000 pers), bankanställda (100 pers) och handelsanställda (200 pers). Kännedomen om sedel- och myntutbytet generellt är fortsatt väldigt hög. 99 procent bland bankanställda. Även bland butiksanställda är kännedomen mycket hög, 99 procent. Bland allmänheten känner 92 procent till att Sverige får nya sedlar och mynt.
Kännedomen om att nuvarande 20-, 50-, och 1000-kronorssedlar blir ogiltiga år 2016 är inte lika hög. 18 procent bland allmänheten svarar att sedlarna blir ogiltiga sommaren 2016 medan 43 procent svarar någon gång 2016. Bland bank- och butiksanställda har andelarna som svarar 2016 minskat sedan oktober.

Svaren om vad privatpersoner ska göra med äldre sedlar innan de blir ogiltiga varierar. Många säger fortfarande att man ska växla till nya sedlar. Svaren om vad privatpersoner ska göra med äldre sedlar när de inte längre är giltiga är bland bankanställda nästan uteslutande att man ska lösa in sedlarna hos Riksbanken. Även bland butiksanställda är Riksbanken det vanligaste svaret.