Skip to main content

Nyhetsarkiv

Exponeringsförbud för tobak kan slå mot små företag och landsbygd

Krav på dolda snusdosor och cigarettpaket riskerar att försämra villkoren för små företag på landsbygden utan att medföra skillnader i antalet rökare. För att värna om utvecklingen i små samhällen bör andra åtgärder övervägas eller de drabbade kompenseras ekonomiskt av staten, det visar en ny studie från HUI Research om exponeringsförbudets konsekvenser.

Folkhälsominister Gabriel Wikström föreslår just nu flera olika åtgärder för ytterligare reglering av snus och cigaretter, däribland ett exponeringsförbud. I en ny studie från HUI Research (HUI) framgår att förslaget om att förbjuda synliga snusdosor och cigarettpaket i butiker är tveksamt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Samtidigt riskerar det att påverka företagande och utveckling på landsbygden. En genomgång av empiriska studier från andra länder visar att effekten av ett exponeringsförbud ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är svår att bevisa. De intervjuer som HUI Research har gjort i Sverige med över 2000 handlare visar även att förslaget kan komma att medföra administration och förlorade intäkter som resulterar i en fördelningseffekt till nackdel för:

• Handlare i glesbefolkade delar av landet
• Små företag sett till antal anställda och omsättning
• Bensinstationer

- Lanthandlare och bensinmackar fyller på många håll en viktig funktion som en del i en kritisk massa av service för hela det lokala näringslivet och lokalbefolkningen. För att inte försvåra ytterligare för små företag i utsatta regioner måste hänsyn tas till den ackumulerade regelbördan och den fördelning av regelbördan, som ett exponeringsförbud innebär, säger Mari Nilsson, Seniorkonsult på HUI Research.

Trots regeringens löften om ett bättre företagsklimat konstaterar OECD att Sverige har tappat fart i regelförbättringsarbetet. Enligt en undersökning av Näringslivets Regelnämnd uppger allt fler företagare att de svenska reglerna blir allt krångligare. Regelrådet, som tillsatts av regeringen, konstaterar i en färsk sammanställning att det är många konsekvensutredningar som är bristfälliga i sin analys av hur regler påverkar företagande i Sverige. Ett exempel är beredningen av EU:s tobaksproduktdirektiv, där Regelrådet i sin remiss underkände analysen av hur näringslivet påverkas av de föreslagna reglerna.

- Sverige har inte råd att tappa utvecklingskraft på grund av restriktioner som inte stöds av forskning och beprövad erfarenhet. För att värna om små och växande företag i hela landet bör andra åtgärder övervägas eller de drabbade kompenseras ekonomiskt av staten, föreslår Mari Nilsson.

Bengt Hedlund, vd i Svensk Servicehandel & Fast Food, håller med HUI Research och tillägger att förslaget om exponeringsförbud är huvudlöst på flera sätt.

- Om man gömmer en tillåten vara så försvinner inte behovet. Dessutom skickar det konstiga signaler att tillåtna varor ska gömmas, konsumentperspektivet glöms helt bort.