Skip to main content

Nyhetsarkiv

Unga villiga att betala med kortet för småköp och den kontaktlösa tekniken är på frammarsch

Enligt en färsk Sifo-undersökning från Visa Europe framkommer det att 85 procent av svenskar mellan 18 och 34 år är villiga att betala med kortet även för köp under tio kronor. Samtidigt visar Visa Europes årliga kortstatistik att svenskarna fortsätter att gå i bräschen vad gäller kortanvändning.


Färska siffror från Visa Europes Sifo-undersökning visar att över sex av tio (65 procent) svenskar är villiga att betala med kort för köp under tio kronor. Bland yngre (18-34 år) är det fler än åtta av tio (85 procent) och det är allra vanligast bland Stockholmare (70 procent).

Samtidigt visar Visa Europes årliga kortdata (Annual Results (1)) att den kontantlösa trenden håller i sig. Svenskarna är fortsatt i topp i Europa när det kommer till att använda sina kort även vid små köp och det genomsnittliga kortköpsbeloppet ligger på 301 kronor. Danskarna ligger dock ännu lägre med ett genomsnittligt kortköpsbelopp på 263 kronor. Även våra grannländer Finland och Norge ligger i Europatopp med 358 respektive 370 kronor. Det europeiska genomsnittliga kortköpet ligger på 459 kronor (2).

Även om européerna knappar in på Sverige vad gäller kortanvändning använder svenskarna trots detta sina kort mer än tre gånger så ofta som genomsnittet i Europa.Sverige är ett av de länder i världen som använder minst kontanter och i stället använder kort och andra betalsätt även för små betalningar. Denna nya studie bekräftar trenden att Sverige går mer och mer mot ett kontantlöst samhälle. Det är en kombination av framväxten av ny teknik, nya tjänster samt hur betalare och betalningsmottagare ser på betaltjänster som förklarar utvecklingen, säger Niklas Arvidsson, docent i industriell dynamik vid KTH.

Den kontaktlösa tekniken på frammarsch

Enligt Visas årliga kortstatistik sker 21 procent av alla Visa-transaktioner i Europa online och via mobilen, samtidigt är den kontaktlösa tekniken nu på frammarsch och under 2015 skedde 1,7 miljarder kontaktlösa transaktioner i Europa. Visa Europe erbjuder även svenska banker den kontaktlösa tekniken och Länsförsäkringar lanserade i mitten av februari kort för kontaktlösa betalningar. Till en början är det Länsförsäkringars Bankkort Privat som successivt utrustas med den kontaktlösa funktionen.

Att svenskar gillar att göra småköp med sina kort har vi kunnat se de senaste åren och de kontaktlösa korten är ett naturligt nästa steg i utvecklingen. Betalningar blir nu ännu bekvämare och enklare, både för privatpersoner och för handlare säger Christina Lind, Sverigechef Visa Europe.

Fakta kortanvändning i Europa

Visa Europes intäkter har ökat med 25 procent sedan förra året och uppgår nu till 21 miljarder kronor. Det finns 522 miljoner Visa-kort i Europa och 1 av 5,7 Euro betalas med ett Visa-kort. Värdet av kortköpen ökade med 7,7 procent under 2015 och ligger nu på nästan 15 triljoner kronor.

Fotnot:
Kortstatistiken är från perioden mellan oktober 2014-september 2015.
2. Alla belopp omräknade från Euro till SEK enligt Riksbankens genomsnittliga växelkurs under 2015.