Skip to main content

Nyhetsarkiv

30 juni – ett viktigt datum

Efter den 30 juni i år går det inte längre att betala med de gamla 20-, 50- och 1 000-kronorssedlarna. Totalt rör det sig om 74 miljoner sedlar till ett värde av cirka 4,3 miljarder kronor som blir ogiltiga.
Särskild information för butik och handel kommer direkt till dig från Riksbanken.


Det finns fortfarande 3,6 miljarder gamla sedlar, 20-50 och 1000 kr sedlar, i cirkulation som blir ogiltiga den 30 juni 2016.

Det är endast 40 procent av tillfrågade anställda i handeln som vet att sedlarna upphör att gälla per den 30 juni 2016. Däremot är det cirka 70 procent av anställda i handeln som har koll på att de gamla sedlarna blir ogiltiga, men inte riktigt när. Handeln har en högre procent som vet än allmänhet och till och med bankanställda.

Riksbanken fokuserar nu på att enbart förmedla information om och trycka på sista ogiltiga datumet 30 juni.
Ny affisch och nytt klistermärke kommer att skickas till 250 000 butiker (förra utskicket i höstas gick till 120 000 butiker). Informationen uppdateras löpande på Riksbankens hemsida.

I oktober i år kommer de nya 100- och 500-kronorssedlarna samt de nya mynten: 1-, 2- och 5-kronan. De äldre versionerna blir ogiltiga efter den 30 juni 2017.

- Det är 1,7 miljarder mynt till ett värde av 2,7 miljarder kronor som blir ogiltiga. De väger drygt 12 000 ton och lägger man mynten på rad räcker de ett varv runt jorden. Man har samlat på sig många mynt är det bra att börja göra sig av med dem redan nu, för om alla väntar till sommaren 2017 blir det svårt för butiker och banker att ta emot mynten, enligt Christina Wejshammar, Riksbanken.

Bli påmind via SMS

Om du vill bli påmind om viktiga datum kan du sms:a riksbanken start till 71120. Du kan också ladda ner appen "Kolla pengarna" på Google play eller App. Store.

Förbered dig på att det blir mer betalningar med mynt än vanligt.

Vill du veta mer om penningutbytet och söka svar på mer specifika frågor: läs på länken:
http://www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Fragor--svar/
För allmän info läs på: www.riksbank.se

Var uppmärksam!

De nya sedlarna är på väg och därför kan det förväntas att extra många kunder vill betala med kontanter för att bli av med sina gamla sedlar. Den ökade mängden kontanter ökar risken för rån i butiken. Det kommer med stor sannolikhet även att förekomma försök att tvätta svarta pengar innan de slutar gälla. Svarta pengar är pengar som kan ha kommit från ett butiksrån. Självklart är det i vårt intresse att försvåra denna hantering.

Tänk på att

• beställa extra värdehämtningar i god tid
• kontrollera hur mycket kontanter ni får förvara i ert värdeskåp så ni inte överskrider det belopp som är godkänt av ert försäkringsbolag
• ”ingen växel utan transaktion” - växla inte några kontanter åt kunderna utan att de handlar något
• du bestämmer själv hur stora sedelvalörer du vill/kan ta emot
• det är tillåtet att ta ut en växelavgift
• vara uppmärksam på köp av stora belopp med gamla kontanter - sätta en gräns att de måste handla för minst 10 procent av betalningsmedlet (50 kronor om de betalar med en 500-lapp och 100 kronor om det betalar med en 1000-lapp)
• säkerställa att alla anställda är uppdaterade på butikens rutiner gällande kontanthantering