Skip to main content

Nyhetsarkiv

Minister träffar glesbygdshandlare på servicehandelsdagar

Under Axfood Närlivs Servicehandelsdagar i Göteborg på söndag och måndag kommer man att få besök av minister Sven-Erik Bucht som under en timme på måndagen ska prata från scenen om regeringens nya driftstöd till butiker i glesbygd samt träffa två glesbygdshandlare och ha en kort pressträff. En av dessa handlare är Ida Collin, aktiv medlem i Svensk Servicehandel & Fast Food och Årets Servicehandlare 2013.


Ida driver Norråkers Handel i södra Lappland. Den andra butiken är Handlar’n på Käringön som Madelene Grundin och Mia Bergsten driver. Niklas Nettrup, ansvarig för Handlar'n och Eva Petersson, vd i Axfood Närlivs, medverkar också.

Bakgrunden är att det har tagits ett beslut av Tillväxtverket om att fördela 35 miljoner kr per år under perioden 2016-2019 i form av särskilt driftstöd till dagligvarubutiker i glesbygdsområden som bedöms vara i sårbara och utsatta lägen. Särskilt driftstöd kan ge med högst 300 000kr per år och försäljningsställe.
Stödet beräknas utifrån omsättningsklass – utifrån det genomsnittliga beloppet för respektive klass.
Glesbygdsbutiker möter i de flesta fall inte någon direkt lokal konkurrens och driftstödet är snarare utformat för att en butik ska kunna vara kvar för att överhuvudtaget kunna erbjuda invånarna i glesbygd tillgång till kommersiell service.

Krav för att ansöka
• 15 kilometer till närmaste (stödberättigade) butik
• Har fasta lokaler som är öppna så att kunder kan få tillgång till dagligvaror på åretruntbasis.
• Försäljningsställen som har 2-11 miljoner kronor i omsättning, vid senaste årets årsredovisning, årsbokslut eller annat liknande underlag.
• Mångsidigt utbud av varor = 1000 (färskt bröd, mejeri, kött etc.)