Skip to main content

Nyhetsarkiv

Ska verkligen den lilla företagaren behöva bära samhällets misslyckande på sina axlar? Anmäl alla brott denna vecka!

Just nu pågår Säkerhetsveckan, en vecka då Sveriges butiker fokuserar på stöldbrott i butik. Varje år stjäls det för cirka 4.6 miljarder kronor i svenska butiker. En stöld var 15:e sekund, 2 miljoner stölder per år. Denna våg av brottslighet drabbar alla butiker, men alla butiker har inte samma förutsättningar att värja sig mot angreppen.

I avsaknad av synlig polis på gator och torg blir det allt vanligare att privata vaktbolag får ansvara för ordningshållningen. De stora varuhusen och de stora kedjornas butiker har ofta egna vakter men de mindre butikerna har sällan ekonomisk möjlighet till detta.

Tillsammans representerar Butikerna och Svensk Handel cirka 11 000 små och medelstora butiker runt om i landet. Dagligen möter vi handlare och butiksanställda som tvingats konfrontera hot, våld och trakasserier på sin arbetsplats. Majoriteten av dessa händelser sker i anslutning till stölder och snatterier i butikerna. Vi ser en tydlig trend där stöldbrotten blir allt mer våldsamma. Idag drar man sig inte för att ta fram en kniv eller pistol och hota en butiksanställd till livet för minsta lilla produkt. Många livsstilskriminella löser hela sitt näringsbehov genom att hämta och äta varor direkt i butik. Samtliga stölder under 60 kronor är helt riskfria då dessa inte utreds av polis. Ska man vara helt ärlig läggs ju väldigt många andra stölder ned också, men där finns åtminstone en teoretisk möjlighet att någon döms. Smolket i bägaren är ju dock att endast två av tio dömda betalar sina böter. De övriga 80 procenten struntar helt enkelt i det och går därmed fria från straff.

På väg att tappa kontrollen

Sverige är på väg att tappa kontrollen över mängdbrotten. Det är inte många som vet att Sverige har flest anmälda stöldbrott per invånare i hela EU. Vi har också flest anmälda våldtäkter och sexuella övergrepp och är näst värst i EU vad gäller misshandelsfall. Vi är bland de länder i EU som har minst antal poliser per invånare och resursbristen blir allt mer påtaglig runt om i Sverige.

De som drabbas hårt av den höga brottsligheten och avsaknaden av lag och ordning är de små handlarna som vi företräder. I verksamheter som ofta kämpar med vikande lönsamhet och tunga administrativa bördor får handlare och anställda nu även slåss mot de krafter som samhället borde hantera. Det är en rättsstats huvudansvar att säkerställa att dess medborgare kan känna sig trygga och säkra. Det är en bärande del i samhällskontraktet och är idag en del där Sverige misslyckats kapitalt. Kortsiktigt kan vi se det i skapandet av mer eller mindre ljusskygga medborgargarden, i förlängningen kommer medborgarna själva börja ifrågasätta sin del av kontraktet, det vill säga viljan att bidra med skatt och arbete samt att följa de regler som andra bevisligen kan strunta i utan påföljd.

Levande handel = trygghet

Samhällets oförmåga att skydda handeln kan också innebära att branschen får svårt att överleva i vissa områden. Resultatet blir ett allt mer polariserat och segregerat land där rika områden blir tryggare och fattiga områden blir allt mer otrygga. En levande handel skapar trygghet och ger människor möjlighet att träffas och interagera med varandra. Igenbommade butikslokaler och folktomma gator får motsatt effekt. Det är framför allt de små butikerna som löper denna risk. Där finns inga inkomstkällor från butiker i andra områden eller kapitalstarka ägare som kan bidra till butikens trygghet. Det är ägaren som får stå den ekonomiska, psykiska och fysiska risken när brottsligheten slår till.

Fler poliser och rätt fokus

Sverige behöver 10 000 fler poliser samt ett fokus på mängdbrotten genom hela rättskedjan. Obetalda bötesstraff måste omvandlas till fängelse eller bötestjänst och hitresande tjuvar utan hemvist i Sverige måste få andra straff än böter de aldrig betalar.

Det är dags att samhället tar mängdbrotten på allvar och skyddar företagare och medborgare mot den brottslighet som blir ett allt större problem i Sverige.

Gör så här!

Under Säkerhetsveckan, eller Anmälningsveckan som den också kallas, uppmanas samtliga butiker att anmäla brott oavsett om det finns någon misstänkt för brottet eller inte. Syftet är att visa polis och politiker att stölder är ett stort problem för oss som arbetar i butikssektorn. Alla kan då använda sig av denna säkerhetsbas för att på ett enkelt sätt göra sina anmälningar: www.svenskhandel.se/anmal.

PER GEIJER
Säkerhetschef Svensk Handel

NIKLAS SUNDIN

Säkerhetschef Butikerna