Skip to main content

Nyhetsarkiv

Ministern lovade fortsatt stöd till lanthandeln: ”Ni är glesbygdens hjältar”

Regeringens nya storsatsning på landsbygdsbutikerna handlar inte bara om ett enskilt ekonomiskt stöd i år, utan måste göras långsiktigt.
Det sa landsbygdsminister Sven-Erik Bucht när han gästade Servicehandelsdagarna i Göteborg den 25 april.

Ministern hyllade lanthandlarna, som han kallade ”glesbygdens hjältar”, och som han menar gör ett fantastiskt jobb. Men som också är i behov av ett mångårigt statligt stöd för att våga satsa långsiktigt, skapa en framtidstro - och därmed bidra till att stoppa årtionden av butiksnedläggning på den svenska glesbygden.

1 600 butiksägare och leverantörer hade mött upp till Servicehandelsdagarna på Gothia Tower i Göteborg med Axfood Närlivs som arrangör. Dagligvarubutikerna är särskilt viktiga i ett servicesammanhang eftersom de ofta tillhandahåller en rad andra tjänster utöver att enbart sälja mat.
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht berättade om det nya statliga driftstödet på totalt 35 miljoner kr för 2016 som ska trygga inte bara tillgängligheten till service i de mest sårbara och utsatta glesbygderna, utan också stärka förutsättningarna för jobb och tillväxt.
Grundkriterierna för att få stödet, som är upp till 300 000 kr per butik och år, är att butikerna har en omsättning på 2-11 MSEK och ligger ca 15 km från närmaste butik.

Sven-Erik Bucht besked om att han ska jobba för ett fortsatt stöd, även i riksdagen, för hjälp till glesbygdsbutikerna även i framtiden togs emot med glädje bland deltagarna.

– Medan andra kedjor lägger ner och drar sig bort, satsar vi på glesbygdshandeln. Om 77 av våra mindre butiker ute i landet uppfyller kraven för att få statligt driftstöd, stärker det inte bara deras chanser att överleva utan också att vi vågar satsa ännu hårdare, förklarar Eva Pettersson, vd för Axfood Närlivs.