Skip to main content

Nyhetsarkiv

Viktigt att vicka på sedeln – för att se att den är äkta

Polisen har meddelat att det har upptäckts några falska svenska sedlar. Det gäller de nya sedlarna som kom ut i oktober förra året. Med anledning av detta vill vi påminna om att det finns några enkla sätt att enkelt kontrollera om en sedel är äkta.

Vicka på sedeln
Alla sedlar har en färgskiftande bild uppe i högra hörnet. Bilden och valörsiffran i bilden skiftar färg från guld till grönt när man vickar på sedeln.

Ytterligare en säkerhetsdetalj är säkerhetsbandet med tre fönster som finns till vänster på sedeln. Säkerhetsbandet finns på alla sedlar utom 20- och 50-kronorssedeln. I fönstren finns bilder som rör sig och växlar motiv mellan ”KR” och en kungakrona när man vickar på sedeln.

Andra säkerhetsdetaljer
Sedlarna har också andra säkerhetsdetaljer som man kan titta på för att avgöra om en sedel är äkta.

Vattenmärke
Alla valörer har ett vattenmärke som syns på fram- och baksidan av sedeln när den hålls mot ljuset. Vattenmärket visar sedelns valör och porträtt. Valören framträder betydligt ljusare än papperet i övrigt.

Koppartryck
Alla valörer har koppartryck som ger papperet sedelkänsla och ger en märkbar reliefkänsla – känn med tummen eller skrapa med nageln. Koppartryck finns bland annat i porträttet och valörbeteckningarna på sedelns framsida.

Genomsiktsbild
Genomsiktsbilden är ett mönster på sedelns framsida som tillsammans med ett mönster på baksidan bildar valören när du håller sedeln mot ljuset. Finns på alla valörer.

Säkerhetstråd
Alla valörer har en säkerhetstråd som syns som en mörk linje när du håller sedeln mot ljuset. Tråden är inbäddad i sedelpapperet.

Ovannämnda säkerhetsdetaljer kan alla, såväl butikspersonal som allmänhet, använda sig av för att kontrollera en sedel. Dessutom finns fler säkerhetsdetaljer som butiksanställda kan använda, till exempel UV-bilder.

Mer information på Riksbankens webbplats:
Så ser du att 1000-kronorssedeln är äkta: http://www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Sedlar/Nya-sedlar/1000-kronorssedel/#security,front,13863

Mer om de nya sedlarnas säkerhetsdetaljer: http://www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Sedlar/Akta-eller-falsk/Sakerhetsdetaljer-nya-sedlar/

Se filmen om de nya sedlarna och lär dig känna igen en äkta sedel: http://www.riksbank.se/sv/Press-och-publicerat/Riksbanken-Play/Informationsfilm-om-Sveriges-nya-sedlar-och-mynt