Skip to main content

Nyhetsarkiv

Mer samverkan mellan myndigheter ger bättre möjligheter att stävja illegal cigaretthandel

Illegal handel med cigaretter är ett akut problem som kräver åtgärder. I Skåne har man sedan en tid jobbat med samverkan kring problemet, något som också gett resultat. Men mer kan göras om sekretesshindret kan luckras upp.
Om detta var representanter för Tullverket, Polisen, Skattemyndigheten, Länsstyrelsen och kommunerna rörande överens på ett seminarium som arrangerades av Malmö stad under onsdagen. Svensk Servicehandel & Fast Food deltog också och hävdade att neutrala paket och exponeringsförbud varken löser denna problematik eller minskar rökningen.

Frågan om illegal tobak berör många delar, konstaterade Carina Nilsson, kommunalråd.

- Obeskattad tobak gör att såväl samhället som seriösa tobakshandlare förlorar intäkter. Kopplingen till den undre världen är uppenbar och sist men inte minst finns själva folkhälsoaspekten med i bilden. Illegal tobak är mer lättillgänglig.

Sune Rydén från Tullverket menade att den illegala försäljningen från grossist till detaljist är ett stort bekymmer.

- Därför är det positivt med nyheten att vi kan göra kontroller även på lager. En del av problemet är att straffen inte är så hårda. Det finns för mycket pengar att tjäna. Illegal handel orsakar utan tvekan organiserad brottslighet.

Pia Bergman från Skatteverket hängde på och menade att ”buset” utnyttjar de allvarliga sekretesshinder som finns för samverkan mellan myndigheter.

- Dessutom är det trots beslut om punktskatter och kontrolluppgifter fortsatt lönsamt att handla illegalt. Vi kan komma tillbaka till samma butik gång på gång. Först när rejäla viten döms ut så händer det något.

- Samverkan är ett måste, sa Pia Bergman och riktade sig till politikerna. Införande av licenser skulle också innebära hinder för oseriösa. Så ge oss redskapen.

En som arbetat med frågan länge och som kan se resultat av samverkansarbetet i Skåne är Håkan Gustafsson på Polisen Syd. Den nya tillsynslagen har hjälpt till menar han och ser fram emot en ny tobakslagstiftning.

- Den senaste undersökningen från HUI Research visar att vi gått från 30 procent illegala cigaretter till 13. Från en föga hedrande förstaplats till en trettonde. Vår modell borde där för kunna införas på det nationella planet.

Svensk Servicehandel & Fast Foods vd Bengt Hedlund tog upp förslagen i tobaksutredningen om exponeringsförbud och neutrala paket. Det förstnämnda menade han, kommer inte ha någon effekt, man slutar inte röka för att man inte ser produkterna. Dessutom kommer det att medföra ökade kostnader för handlarna.
- Det andra är onödigt och kräver dessutom en grundlagsändring. Eftersom EU-direktivet säger att 65 procent av cigarettpaketets yta ska var varningstext så borde man avvakta och se hur detta faller ut innan man går vidare.

- Vi är för licenssystem och tror precis som Tullverket att direkta kontroller hos grossisterna kan hindra att en del av volymerna av illegala cigaretter kommer ut i handeln. Samverkan är viktigt och det är mer angeläget än någonsin att pressa politikerna till åtgärder, avslutade Bengt Hedlund.