Skip to main content

Nyhetsarkiv

Nu efterlyser Riksbanken Selma, Jenny och Gustav

Nu är det bara en knapp månad kvar tills de äldre 20-, 50- och 1 000-kronorssedlarna blir ogiltiga och än finns det 2,6 miljarder kronor i sedlar – eller 57 miljoner stycken sedlar - kvar ute i samhället. Därför har Riksbanken skickat ut en efterlysning på de saknade sedlarna.

Sedan oktober 2015 har sedlar till ett värde av 4,9 miljarder kronor kommit in till Riksbanken. Men många saknas alltså. Den 30 maj drog man igång en stor annonskampanj om att de äldre 20-, 50- och 1 000-kronorssedlarna blir ogiltiga efter den 30 juni. Bakgrunden är att man vill öka på inströmningen av de äldre sedlarna och att man ännu en gång vill påminna allmänheten om den 30 juni.

Det hela började med ett pressmeddelande i slutet av förra veckan. Själva kampanjen drog alltså i gång i måndags. Det kommer att bli annonsering via stortavlor på gator, torg och tunnelbana. Man kommer också ha annonsering i morgontidningar, riktade annonser mot grupper med speciella behov samt annonsering via digitala kanaler som till exempel Facebook och Youtube.

Temat för kampanjen är ”Efterlyst!”; Vi efterlyser Selma, Jenny och Gustav och de ska överlämnas senast den 30 juni.

– Vi vill uppmana och engagera hela svenska folket att betala med sina sedlar eller sätta in dem på bankkonto senast den 30 juni. Vi hoppas att budskapet ”Efterlyst!” blir en påminnelse till alla att kika i sina plånböcker och på andra ställen där man kan ha äldre sedlar liggande, säger Ann-Leena Mikiver, kommunikationschef på Riksbanken.

De som fortfarande har äldre sedlar kvar efter den 30 juni 2016 kan sätta in dem på bankkonto till och med den 31 augusti 2016.

Nya mynt
Med start i år får Sverige också nya mynt. Den 3 oktober introduceras nya 1- och 5-kronor samt en helt ny 2-krona. 10-kronan förblir oförändrad. De gamla 1- och 5-kronorna blir ogiltiga betalningsmedel 30 juni 2017.

Förbered dig på att det blir mer betalningar med mynt än vanligt. Var uppmärksam på om du får betala för att bli av med mynt.

Tänk på att:
• kontrollera hur mycket kontanter ni får förvara i ert värdeskåp så ni inte överskrider det belopp som är godkänt av ert försäkringsbolag
• beställa eventuella extra värdehämtningar i god tid
• du själv bestämmer hur stora sedelvalörer du vill/kan ta emot
• att inte agera växlingskontor. ”Ingen växel utan transaktion” - växla inte några kontanter åt kunderna utan att de handlar något.
• det är tillåtet att ta ut en växelavgift
• vara uppmärksam på köp av stora belopp med gamla kontanter - sätt en gräns att de måste handla för minst 10 procent av betalningsmedlet
• säkerställa att alla anställda är uppdaterade på butikens rutiner gällande kontanthantering

Bli påmind via SMS
Det finns en del material från Riksbanken som ni säkert kan ha nytta av. Informationsmaterial som riktar sig till både personal och kunder. Att kan skrivas ut eller beställas från www.riksbank.se/sedlar och mynt.

Du kan också få information på följande sätt:
• Facebook.com/kollapengarna
• Via appen ”Kolla Pengarna”: sök efter ”Kolla pengarna” i din app-butik
• Via en sms-funktion för den som vill bli påmind om viktiga datum kring nya sedlar och mynt: sms:a riksbanken start till 71120