Skip to main content

Nyhetsarkiv

”Värsta butiken” har nu blivit bästa

Från otydlig och inte maximalt utnyttjad, till väl signalerande budskap och en helt ny avdelning. Citybutiken i Västervik har gjort en resa som kommer att leda till såväl ökad försäljning som bättre lönsamhet. Detta tack vare ”Värsta butiken”, ett projekt av Framtidsgruppen inom branschorganisationen Svensk Servicehandel & Fast Food.

Inom loppet av ett drygt år har innehavarna av butiken, Annelie Folkesson och Nimes Patel, jobbat för att tänka i nya banor. Vad ska vårt budskap vara? Vilka kunder vill vi nå? Hur ska butiken se ut och hur ska vi få den maximalt lönsam?

Detta har man gjort tillsammans med Framtidsgruppen i projektet som Svensk Servicehandel & Fast Food lite uppkäftigt döpte till ”Värsta butiken” när det drog i gång för cirka ett och ett halvt år sedan.

- Det handlade om att hitta en butik som var inte bara var ”värsta” utan också hade potential. Citybutiken blev perfekt eftersom det verkligen fanns en vilja till förändring och även ekonomiska möjligheter att utveckla., säger Maria Mannebratt, projektledare.

Syftet är att använda Citybutiken Café 13, som den numera heter, som ett exempel på hur förändringar kan göras och hur investeringar kan löna sig. Med hjälp av butiksplanering och ny inredning samt satsning på en helt ny cafédel, ökar nu försäljningen precis som man räknat med.

Nästa steg i projektet är uppföljning. Hur mycket ökar den? Blir även lönsamheten bättre? Kommer det nya kunder? Ska det vidtas ytterligare åtgärder?

- Vi tittar på detta vecka för vecka och sammanställer längre fram resultatet, säger Maria Mannebratt och rekommenderar en titt på 7-minutersfilmen om hur Värsta butiken blev bästa.

Filmen om Värsta butiken