Skip to main content

Nyhetsarkiv

Djur är en viktig del i samhället, tar en stor del av våra hjärtan och tar en stor del av handeln

Tjej med hund 450

Djur engagerar och ger jobb. Djur skapar empati och stimulerar. Djur är viktiga för oss alla i samhället.

I dagens samhälle är djur en viktig del för oss alla: Behovet av våra djur syns i alla led.
Det kan vara äldre som får kontakt med en vårdhund. Ungdomar som tar ansvar för ett sällskapsdjur.
Fiskar som skapar harmoni på ett daghem.

- Vi behöver djuren och de ger oss en möjlighet till den medkänsla som många saknar i dagens hårda samhälle. De har alltid tid och ger mycket tillbaka, säger: Hanna Cassell, medlemsansvarig för Zoobranschens riksförbund, Zoorf.

Djuren skapar arbetstillfällen för många och är en väsentlig del av vår handel. Sverige visar tydligt att vi månar om våra sällskapsdjur, även om det är lågkonjunktur så växer branschen.

Det är människorna som oftast värnar om djur i första hand och inte sig själva. Medkänslan för våra livskamrater växer även om det är mindre i plånboken.

- Våra medlemsföretag ger djurägarna möjligheten att sköta om sina livskamrater på bästa sätt. Vi sätter alltid djuren i fokus, säger Lars Johan Forsberg, ordförande för Zoorf.

- De senaste fem åren har djurrelaterade jobb ökat med drygt 30 procent. Över 20 000 personer arbetar hel- eller deltid med djur fördelat på cirka 7 000 företag. Bland företagen finns allt från enmansföretag till multinationella bolag och yrkena varierar. Från leverantör och butiksinnehavare till veterinär, polishundförare och hundfrisör.

Zoobranschen har drygt 950 företag med omkring 2 600 anställda och Zoorf är delaktigt i ”DYN-rapport 2016 - en kartläggning av djurbranschen” som DYN (Djurbranschens Yrkesnämnd) presenterar.

Den största ökningen finns inom djursjukvård och omvårdnad, såsom frisering, rehabilitering, inkvartering och liknande. Antalet djurägare är konstant men trenden tyder på att djurägare väljer att ha större omsorg om sina djur och köper fler tjänster. Kategorin sociala tjänstehundar är ny sedan förra kartläggningen.

Den enda negativa trenden är den radikala minskningen av personal vid landets länsstyrelser. Efter att de övertagit ansvaret för djurskyddet från kommunerna har somliga län mer än halverat sin personalstyrka, vilket rimmar illa med regeringens uttalande om vikten av stärkt djurskydd i Sverige.

Branschen omsatte vid förra mätningen 10 miljarder per år. Med tanke på ökningen av antal företag och yrkesverksamma torde även omsättningen ökat. Hur många miljarder djurbranschen omsätter kartläggs i en pågående studie vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala.

Det är populärt att arbeta med djur, rekryteringsbehovet är stort och det syns en efterfrågan på utbildad och engagerad personal.