Skip to main content

Nyhetsarkiv

I människans tjänst

Allt fler väljer att jobba med djur, kan man läsa i den nyligen publicerade rapporten ”DYN-rapport 2016 – en kartläggning av djurbranschen”. Antalet yrkesverksamma har ökat med 30 procent på fem år och den största ökningen ser vi bland så kallade sociala tjänstehundar.

Begrepp som vårdhundar, terapihundar, besökshundar och liknande var i princip okända bara för några år sedan och trenden är att den här typen av tjänster fortsätter att öka. Många kommuner i landet har anställda vård- eller terapihundsteam och ett flertal kommunala och privata verksamheter, exempelvis skolor för barn med inlärningssvårigheter, anlitar särskilda läshundar. Alla ryms inom begreppet sociala tjänstehundar, dvs hundar som tillsammans med sin förare tjänstgör inom omsorg, skola eller vården.

Ulla Björnehammar, ordförande i Manimalis, kostar på sig lite beröm.

- Det finns såklart många orsaker till att djuren blir alltmer accepterade som en naturlig del av vårt samhälle, men jag vågar påstå att Manimalis arbete har börjat bära frukt. Vi har jobbat idogt och mycket målmedvetet sedan 1990 med att informera om djurens positiva inverkan på människor och trenden går åt rätt håll, som vi ser det.

Det är inte bara de sociala tjänstehundarna som ökat, även andra typer av hundtjänster ökar såsom väktare och röt- och mögelhundar. Numera finns även lushundar som bland andra Anticimex använder i sitt arbete att sanera vägglöss. Och inom kriminalvård, tull och polis tränas nu hundar att förutom narkotika, spåra till exempel sprängämnen, vapen och pengar.

Assistanshundar är ett samlingsbegrepp för en annan typ av hundar i människans tjänst. Det är hundar som har till uppgift att hjälpa en person med någon form av funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom. Efter flera års försöksverksamhet har nu staten (i form av Myndigheten för Delaktighet, MFD) uppdragit åt Svenska Brukshundklubben att ha det övergripande ansvaret för verksamheten för att så småningom få en enhetlig och kvalitetssäkrad utbildning och certifiering och ett enhetligt täcke för alla certifierade hundar.

Det finns omkring 7 000 företag i djurbranschen, allt från få- och enmansföretag till multinationella koncerner, och trots att djurägarna inte tycks bli fler ökar antalet tjänsteföretag inom djursjukvård och omvårdnad såsom trimning, rehabilitering och inkvartering. Djurägare väljer i allt högre utsträckning att ha större omsorg om sina djur, oavsett om de är arbetande djur eller ”bara” sällskapsdjur.

Så, förutom att göra oss människor till pigga, friska och sunda människor, genererar djurbranschen intäkter och arbetstillfällen i stor skala. Och sakta men säkert vinner djur i människans tjänst mark i det svenska samhället. Och i stället för att se hinder på grund av okunskap eller allergier, hittar man ofta lösningar som fungerar för de flesta.

Text: LENA HEIMLÉN
Foto: ScanStockPhoto